Obec si chce první písemnou zmínku připomenout oslavami. První akcí, která se bude pořádat právě v rámci jubilea je vydání a křest knihy o dějinách Bečvár a jejich místních částech. Ten se uskuteční v sobotu 7. března od 14.00 hodin v sále Sokolovny. „Jde o první akci z akcí, které budeme v obci pořádat v jubilejním roce, abychom si připomněli historii života našich předků, ale také události nedávné doby," promluvil o plánované akci starosta obce Jan Uher.
V knize by se měly objevit mimo jiné vzpomínky na bouřlivé roky války, přírodní katastrofy, bídu a hlad, které se střídaly s kratšími obdobími míru a klidu ke tvořivé práci a vytvářely pohodu a radostné chvíle uvolnění. „. Právě v těchto obdobích se nejvýrazněji formovaly a zvelebovaly příbytky obyvatel, které pak v celku vytvořily obec, jak ji známe z dnešních dnů," řekl ještě Jan Uher.
Při křtu knihy dojde také k přidělení znaku a vlajky obci Bečváry, hovořit se bude o přehledu dějin jednotlivých obcích. Dojde také k zahájení prodeje a pro zájemce bude možné nechat si knihu podepsat od autorů.