„Obnova probíhá v několika fázích. Byly již opraveny některé chodníky, do obce Kamhajek v rámci dotačních titulů byla provedena nová místní komunikace včetně chodníku pro pěší. Tím získali občané části Kamhajek odpovídající přístup do spádové obce Křečhoř, zároveň výstavbou chodníku byla zajištěna bezpečnost rodičů i dětí při docházce do místní mateřské školy,“ uvedl starosta Lubomír Šálek

V roce 2018 získala Křečhoř od Ministerstva pro místní rozvoj celkem jeden milion korun v rámci akce Rekonstrukce komunikace na pozemku č. 338/15.

„V druhé polovině roku 2018 byla místní komunikace zrekonstruována a v prosinci 2018 proběhla její kolaudace. Zároveň byla opravena z vlastních zdrojů stávající kanalizační síť. Protože v průběhu akce bylo nutné odstranit podél této komunikace stávající přerostlou zeleň, plánuje obec v letošním roce novou výsadbu,“ doplnil na závěr starosta.