Bioodpad nyní vozí do kravína

Černé Voděrady – Již v sobotu byl zahájený provoz na novém shromaždišti bioodpadu v obci v lokalitě zvané „U Kravína". Vjezd do areálu bývalého kravína je z ulice Hačecká první branou vlevo do mírného kopce. Otevírací hodiny pro veřejnost zůstávají stejné jako u předchozího. Otevřeno je tedy každou sobotu od 9.00 hodin do 11.00 hodin. V ostatní hodiny a dny je areál pro veřejnost uzavřený. Původní prostory budou postupně vyklizené a využité k jiným účelům.

Rozloučí se s předškoláky

Nučice – Nučičtí se ve čtvrtek 23. června rozloučí s předškoláky. V tělocvičně ve staré škole se zájemci sejdou v 16.00 hodin. O tři hodiny později, tedy v 19.00 hodin, začne v hospodě U Kubelků veřejné zasedání zastupitelů obce.

Renovují čističku odpadních vod

Jevany – Z důvodu renovace čističky odpadních vod nebude možné pravděpodobně do 18. června fekálním vozům vyvážet do čističky odpadních vod fekálie. O ukončení renovace čističky bude obecní úřad informovat.

Hledají fotbalisty

Třebovle – Ve Třebovli založili mladší přípravku fotbalu. Přijít může kdokoli od pěti let věku a připojit se k tréninkům.

Vyřeší sportovní areál i rychlost

Louňovice – Veřejnosprávní smlouvu s městem Říčany na úsekové měření rychlosti na silnici I/2 (Kutnohorská ulice) budou řešit zastupitelé obce na svém jednání, kde se kromě toho projedná také zadání architektonické studie na sportovní areál u hájenky. Zastupitelé se sejdou v pondělí 13. června od 18.00 hodin v zasedací místnosti.

Úřad otevřou také v sobotu

Vyžlovka – Obecní úřad bude otevřený také v sobotu 11. června od 8.00 hodin do 12.00 hodin. V sobotu je možné hradit poplatky. Především chataři by měli mít uhrazený poplatek za svoz komunálního odpadu, a to hotově nebo platební kartou. Na dvoře úřadu je možné v tomto termínu uložit pneumatiky a veškerý tříděný odpad kromě nebezpečného odpadu a odpadu, který je svážený velkoobjemovým kontejnerem. Tedy nábytek, koberce nebo matrace. Nebezpečný odpad odvetou v září a velkoobjemový na podzim.

Lidé by měli rozlišovat odpady

Skvrňov – Vedení obce žádá občany o důsledné rozlišování uložení odpadů do jednotlivých kontejnerů. Obec je totiž nesprávným tříděním poškozovaná, protože za nevytříděný odpad dostává finanční penalizaci. Pokud se tato situace nezlepší, bude vedení nucené přistoupit k monitorování prostoru kontejnerů a k postihům neukázněným občanům.

Pošta bude v červenci zavřená

Vitice – Na počátku července bude pošta ve Viticích zavřená. V sobotu 2. července, v pondělí 4. července a ve čtvrtek 7. července mají totiž na poště hlášenou dovolenou. V úterý a ve středu je zavřeno z důvodu státních svátků. V pátek 8. července však bude opět otevřeno.

Kšely budou slavit

Kšely – Kšely oslaví 18. června 750 let od založení obce a zároveň 130 let od založení hasičského sboru. Taková výročí pochopitelně nemohou zůstat bez povšimnutí, a tak se v obci bude od dopoledních hodin až do noci slavit. Vše začne fotbalovým utkáním starých gard v dopoledních hodinách. Hodinu po poledni se ujme zahájení starosta, který přivítá hosty. Poté nastoupí Sbor dobrovolných hasičů a dojde k předání praporu JSDHO Kšely. Připravený je také bohatý kulturní program. Chybět nebudou ukázky integrovaného systému ani hudební vystoupení.