Hasiči budou slavit své výročí

Vitice – Již sto třicet let uplynulo od založení sboru dobrovolných hasičů Dobré Pole. Proto přichystali Dobropolskou hasičskou slavnost, která začne veřejnou schůzí. Je však přichystaná také výstava o historii sboru v nové hasičárně. Chybět nebude průvod a položení věnce u památníku padlých. Hasiči z Prahy předvedou soudobou techniku i simulátor nárazu. Připravený je pochopitelně také hudební program s kapelou Excelent a občerstvení.

Na stav lesa měli lidé připomínky

Zalešany – Občané měli připomínky ke stavu lesa a vedení obce je nebralo na lehkou váhu. Pozvalo proto specialistu z Lesní školky v Kostelci nad Černými lesy na odbornou prohlídku. Odborník zkonstatoval, že les je v dobrém stavu, borovice musí být hustě vysázeny, jak jsou, pouze se může prořezat pár smrků, které stojí proti plechovým garážím obecního úřadu. Tam, kde jsou větší fleky, lze na podzim vysázet několik javorů.

Svezou odpady

Krupá – Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 14. května. Začne v Synči od 14.35 hodin, zdrží se 15 minut a ve tři hodiny přejede auto do Krupé k autobusové zastávce. Odpad musí být osobně předaný.

Odkalování může mít vliv na tlak

Přehvozdí – Dnes pokračuje preventivní odkalování vodovodní sítě v Přehvozdí. V souvislosti s odkalováním může místy docházet k poklesu tlaku a krátkodobému vizuálnímu zhoršení kvality pitné vody.

V obci nepůjde elektrická energie

Skvrňov – V obci nepůjde elektrická energie. K přerušení dodávky elektrického proudu dojde 19. května od 7.30 hodin. Proud v obci nepůjde opravdu po celý den. Přerušení je totiž naplánované až do 18.30 hodin.

Přistavili kontejner na bioodpad

Krymlov – Až do neděle je na návsi k dispozici kontejner na biologický odpad. Tedy na odpad ze zahrad a také biologicky rozložitelný odpad z kuchyně. Kontejner je k dispozici vždy po celé dny.

Dvůr je na elektro, ne na stavební suť

Kozojedy – Dvůr obecního úřadu slouží výhradně pro přechodné uložení elektroodpadu před jeho svozem, a to jen po předchozí dohodě s vedením obce. V žádném případě však dvůr neslouží pro odkládání odpadků všeho druhu. Ve výjimečných případech lze dvůr využít ještě k odložení velké věci jako sedačky od občanů, kteří mají malé prostory ve svých domech, ale taktéž pouze po předchozí domluvě s vedením obce. Vyloučené je do dvora odkládat stavební odpad. K tomuto účelu slouží sběrný dvůr v Kostelci nad Černými lesy.

Bio vždy ve čtvrtek

Vyžlovka – Bioodpad svezou vždy v lichém týdnu ve čtvrtek. Svoz biologického odpadu skončí až 8. prosince.