Nepůjde elektřina, někde i dva dny

Bečvársko – Lidé v Bečvárech, Červeném Hrádku a obci Poďousy se budou muset obejít bez elektřiny. V Poďousích nepůjde nepůjde elektřina 16. března od 7.30 hodin do 15.30 hodin. Výpadek elektrické energie se v tomto případě týká celé obce. V Červeném Hrádku platí pro tento den stejné údaje, elektřina nepůjde ve výše uvedenou dobu v celé této obci. Elektřina tu však nepůjde ani další den. V Bečvárech nepůjde elektřina ve větší části obce kromě lokality bytovek, nové zástavby k lesu a od křižovatky u kina směrem na Zásmuky. Bečvárští budou bez elektrické energie taktéž 16. března od 7.30 hodin do 15.30 hodin. Výpadek v obci Bečváry je však naplánovaná ještě na pátek 18. března.

V rámci 50. ročníku Lipanské stezky je naplánovaná přednáška i běh městem

Kouřim – Lipanská stezka slaví 50. let. Z toho důvodu se kromě samotného běhu v rámci oslav konají ještě další akce. Jednou z nich je přednáška s názvem Od nás do Jeruzaléma a ještě kousek dál. Zájemci se sejdou v pátek 1. dubna v 15.30 hodin v sále radnice. V rámci přednášky se bude promítat dokument o cestování po světě na kole. Přednášet bude Jaroslav Dršata z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Na počest 50. ročníku běžeckých závodů Lipanské stezky se koná Běh městem Kouřim. Startuje se společně v sobotu 26.března ve 14.00 hodin na náměstí. Běh je pro všechny věkové kategorie a záleží jen na Vás, jakým způsobem běh podpoříte. Můžete běžet z náměstí, nebo běh podpořit fanděním. Závodníci získají tričko a děti velikonoční koledu.

Mukařovským platí známky na popelnice jen do úterý, pak musí nalepit novou

Mukařov – Stejně jako v minulých letech, také letos zajišťuje svoz odpadů z města stejná firma. Stále tak platí, že v prvních měsících roku jsou v platnosti stávající známky, ale jen do 15. března. Loňské známky tedy platí do úterý. Nové svozové známky byly rozeslány na konci února současně s fakturou a výzvou k platbě. Platbu je třeba uhradit do 25. března. V případě, že nedojde k úhradě platby, bude nádoba i se známkou uživateli odebraná a k ceně svozu obec zaúčtuje ještě penále. Kromě známek na popelnice komunálního odpadu jsou k dispozici také známky na popelnice pro bioodpad. Tyto známky jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Známky si lidé odeberou proti platbě v hotovosti nebo potvrzení o bezhotovostní platbě. Jako variabilní symbol je třeba uvést 7 pro Mukařov, 8 pro Srbín a 9 pro Žernovku a k tomu číslo popisné nebo evidenční. Do textu pro příjemce připište bio, část obce a číslo domu.

Kostelec nad Černými lesy čeká plošná deratizace, dávejte pozor na zvířata a děti

Kostelec n. Č. l. – Od pondělí do pátku bude v Kostelci nad Černými lesy prováděná velkoplošná deratizace kanalizačních výpustí. Akci zabezpečuje odborná firma, která provede ošetření kanalizační sítě a některých veřejných ploch. Vzhledem k tomu, že výskyt hlodavců je pravděpodobný i v okolí obytných domů, hospodářských stavení a na veřejných prostranstvích, je vhodné v těchto dnech zajistit zvýšený dohled nad malými dětmi a chovanými zvířaty,zejména psy. Psy je vhodné vodit na vodítku. V případě náhodného požití návnady je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Při nálezu hlodavců se je nepokoušejte chytit nebo sami zneškodnit. Je vhodnější informovat město. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky firmy.