Školáci z Chvatlin mohou do Zásmuk

Dolní Chvatliny – Chvatlinští nemají vlastní školu, a tak žáci musí za vzděláním dojíždět. Jedna z možností je navštěvovat základní školu v Zásmukách. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem k povinné školní docházce se v zásmucké škole uskuteční ještě před koncem kalendářního roku. Rodiče z Chvatlin jsou zvaní, stejně jako ostatní rodiče předškoláčků, na schůzku v budově školy. Naplánovaná je na středu 9. prosince od 16.30 hodin.

Děti předvedou, co se naučily ve školce

Louňovice – Předvánoční čas je ten praví na to, aby se děti z mateřské školy předvedly nejen svým rodičům, ale také ostatním příbuzným a známým a ukázaly, co se ve školičce naučily. Z toho důvodu děti vystoupí v rámci slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, a to v neděli 29. listopadu od 17.00 hodin před obecním úřadem.

Krupá má návrh nového rozpočtu

Krupá – Návrh rozpočtu na následující kalendářní rok mají již vypracovaný zastupitelé obce Krupá. Celkové příjmy byly vypočítané na 4 080 800 korun. Výdaje by pak měli činit o něco větší částku, přesně 5 112 503 korun. Rozdíl činí více než milion korun. Rozpočet vychází z předpokládaných příjmů a výdajů v následujícím kalendářním roce. Závazným ukazatelem pro schvalování rozpočtu jsou prý v příjmech obce položky, ve výdajích bude rozpočet schválený podle odvětvového třídění rozpočtové sklady, tedy dle zákona. Schodek v příjmech bude údajně krytý z přebytků z minulých let.

Znají plán akcí do půli prosince

Nučice – Plán akcí v obci je známý až do poloviny prosince. 3. prosince je naplánovaný svoz plastů, 14. prosince je zasedání zastupitelů.

Chtějí opravit most přes potok

Jevany – Smlouvu o možnosti provést stavu na cizím pozemku budou projednávat zastupitelé na svém zasedání. Půjde o opravu mostu přes potok v této obci. Stejně tak se bude hovořit například o uložení odpadu na příští rok. Zastupitelé projednají také návrh FC Jevany na dlouhodobý pronájem sportovního areálu, tedy fotbalového hřiště. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu od 18.00 hodin na obecním úřadě.

Hovořit budou o novém svazku obcí

Konojedy – Konojedské veřejné zasedání zastupitelů je naplánované na pátek 27. listopadu od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Řešit se bude smlouva o založení dobrovolného svazku obcí DSO Tři Klíče a také finanční příspěvek obce tomuto svazku. Dalšími body programu jsou stanovy svazku obcí a také smlouva o poskytování právních služeb.

Stromy rozsvítí postupně v každé obci

Oleška – Jako první ze všech obcí patřících do katastru obce Oleška rozsvítí vánoční strom na Bulánce, a to v pátek od 18.00 hodin u hasičárny. Lidé jsou zvaní také na posezení u vánočního stromu. O den později se rozsvítí vánoční strom také v Brníku. Sbor dobrovolných hasičů naplánoval akci na 16.30 hodin a připravil překvapení pro děti, pro dospělé na uvítání horký punč. Ve stejný den se rozsvítí strom také v Krymlově od 17.00 hodin v předvečer první adventní neděle. Zpívat a recitovat budou Osmikrásky z Kostelce nad Černými lesy a děti z Krymlova. Vítané je drobné občerstvení. V Olešce se pak velká sláva odehraje v neděli. Vše začne ve 14.00 hodin divadelním představením Čertovská pohádka v budově mateřinky. Od 16.00 hodin se lidé sejdou před obecním úřadem, kde nejprve ozdobí a poté rozsvítí vánoční strom. Vystoupí zde děti z mateřské školičky. Na místě bude čaj na zahřátí a pro dospělé i svařák.

Průkazy vydají jen do 23. prosince

Kolínsko – V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech dojde od 24. prosince do 31. prosince 2015 k odstávce systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné nejpozději do 23. prosince. V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden měsíc za jeho vydání nebude vybíraný správní poplatek.