Zasedání zastupitelů tentokrát v Olešce

Oleška -  Zastupitelé Olešky a přilehlých obcí se tentokrát sejdou přímo v budově Obecního úřadu Oleška, a to v zasedací místnosti. Začátek je naplánovaný na 19.00 hodin. Zastupitelé budou hovořit o zprávách z rady obce a projednávat budou také rozpočtové opatření. 

Územní plán se bude projednávat v sobotu

Krychnov - V sobotu od tří hodin odpoledne se koná veřejná schůze obyvatelů. Na ní budou podány informace týkající se budoucí změny v územním plánu. Náměty občanů budou přijímány po dobu třech měsíců, tedy do 20. prosince. Návrhy, změny i připomínky je nutné písemně doručit na Obecní úřad v Krychnově v úředních hodinách. O následných postupech ve změně územního plánu budou občané průběžně informování písemnou formou do schránek, dále také ústní formou na schůzích.

Nabízeli bankovní produkty v domech

Kolín - „Po domě Na Magistrále chodili podomní prodejci," řekla Helena Honkiszová z oddělení prevence kriminality. Z toho důvodu obyvatelé zavolali městskou policii, tento druh prodeje je totiž v Kolíně zakázaný. Hlídka strážníků tedy přijela na místo. Tam nalezla tři osoby, které byly zaměstnané u firmy nabízející bankovní produkty. Muži byli tedy upozorněni, že v Kolíně je podomní prodej zakázaný a následně samozřejmě vykázaní z místa.