Proberou hlavně cenové nabídky

Horní Kruty – Cenovou nabídku na modernizaci zabezpečení budovy obchodu a obecního úřadu i nabídku na pořízení popelnic na biologický odpad do domácností budou probírat zastupitelé obce na svém zasedání. To je naplánované na čtvrtek 8. prosince. Uskuteční se na starém obecním úřadě od 19.00 hodin.

Opraví pomník i křížek

Kozojedy – Kozojedští musí opravit pomník padlých. V nedávné době odstranili vzrostlé túje vedle pomníku, které ho zakrývali a svými větvemi a kořeny začaly také pomník poškozovat. Oprava pomníku je naplánovaná zároveň s opravou další kulturní památky v obci. Zrekonstruovaný bude také křížek na konci vesnice před čistírnou odpadních vod. Také kolem něj byly v nedávné době odstraněny stromy, které ho poškozovaly.