O zvířecí tuláky z Třebovle se postarají v útulku v Maloticích

Třebovle – Na základě častých případů toulajících se zvířat v obci vedení Třebovle zajistilo jejich odchyt a následné umístění do útulku. Bez smlouvy je totiž těžké umístit zvířecí tuláky do útulku, ty jsou totiž přeplněné. Zvířata tedy nyní bude smluvní firma odchytávat a vozit do útulku, který vznikl v nedalekých Maloticích.

Zastupitelé se sejdou v pátek, řešit budou také návrh rozpočtu

Barchovice – O prodeji pozemků, ale také o obecně závazné vyhlášce týkající se odpadů budou hovořit zastupitelé na svém zasedání. Dalším z bodů programu je také návrh rozpočtu obce na následující kalendářní rok. Veřejná schůze se koná 11. listopadu od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Mikroregion Zásmucko připravil návrh rozpočtu na příští rok

Zásmucko – Návrh rozpočtu mikroregionu Zásmucko na příští rok je vyrovnaný. Částka, se kterou budou obce hospodařit, je 20 500 korun. Největší položkou ve výdajích mikroregionu je bod nazvaný zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi. Další peníze půjde na osobní výdaje, nákup materiálu nebo pohoštění. Počítá se také i investicí do poradenských a právních služeb. Příjmová část má vlastně jen dva body. Jde o neinvestiční přijaté transfery od obcí a příjmy z úroků.

V obci nepůjde elektrický proud téměř po celý den

Polní Voděrady – V Polních Voděradech nepůjde elektrický proud. Přerušení dodávky je naplánované na čtvrtek 24. listopadu. Elektrická energie nepůjde od 7.30 hodin do 15.30 hodin. Všechna zařízení distribuční soustavy by lidé i v době přerušené dodávky elektřiny měli považovat za zařízení pod napětím.

Začnou pracovat na instalaci nového osvětlení, omezí provoz

Přehvozdí – Už v sobotu se začne pracovat na instalaci nového veřejného osvětlení za dolní zastávkou autobusu a na cestě k plánované čistírně odpadních vod. Občané by měli být po dobu stavy trpěliví, jelikož v těchto místech bude omezený provoz.

Vyžlovští si mohou vypůjčit kompostéry od obce

Vyžlovka – Obyvatelé Vyžlovky, kteří by rádi z biologického odpadu ze svých zahrádek vytvořili kompost, si nemusí pořizovat vlastní kompostéry. Obecní úřad totiž v současné době nabízí zapůjčení devíti nádob na vytvoření kompostu. Lidé, kteří v obci žijí, si mohou kompostéry od obce vypůjčit zdarma.