Odpadu se zbaví příští sobotu

Hryzely – Velkoobjemového i nebezpečného odpadu se lidé v Hryzelích a okolí mohou zbavit příští sobotu. V Hryzelích zastaví auto na návsi pět minut před jedenáctou a odjede v 11.10 hodin. V Barchovicích bude u separačních nádob pět minut před půl dvanáctou a zdrží se patnáct minut. Do Radlic vůz přijede deset minut před polednem a u separačních nádob se zdrží také patnáct minut. Odpad musí být předaný od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

Pořádají bleskový sběr papíru

Radim – Základní a mateřská škola pořádá v týdnu od 11. dubna do 15. dubna bleskový sběr papíru. Toho se můžou zúčastnit nejen žáci, ale také občané Radimi. Zvážený starý papír můžete na školní dvůr přivážet od 6.30 hodin do 9.00 hodin a v odpoledních hodinách od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

Nebezpečný odpad svezou od úřadu 

Polní Voděrady – Svoz nebezpečného odpadu je naplánovaný na 26. března od 13.45 hodin do 14.00 hodin. Svoz se uskuteční u budovy Obecního úřadu Polní Voděrady, kde bude tento odpad odebírat posádka přímo od občanů. Odpad musí být předaný přímo posádce, nesmí být hromaděný na sběrném místě. Do nebezpečného odpadu patří čistící prostředky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, minerální oleje a tuky, nemrznoucí směsi, barvy, pneumatiky, lepidla, pryskyřice, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, herbicidy,mořidla, baterie a akumulátory , zářivky, odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků a podobně.

Ve Viticích nepůjde elektřina tři dny 

Vitice – Vitičtí se budou muset obejít bez elektrické energie. Výpadek elektrické energie je naplánovaný na 29. března a také na poslední březnový den, tedy 31. března. V tyto dny nepůjde elektřina od 7.30 hodin do 15.30 hodin. Proud nepůjde také 6. dubna od 7.30 hodin do 16.00 hodin. Časový rozsah přerušen byl zvolený na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční soustavy v této době považovat za zařízení pod napětím.

Vymalují ve škole

Jevany – V době letních prázdnin dojde k malování prostor školní kuchyně, dále ke generálnímu úklidu školy a pochopitelně k čerpání dovolených zaměstnanců místní školičky.