Budou řešit rozpočtové opatření

Dolní Chvatliny – Rozpočtové opatření i účetní závěrky obce a mateřské školy budou diskutovat zastupitelé obce na svém zasedání. To je naplánované na úterý 29. března od 16.00 hodin na obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Skauti zvou děti na budkování 

Kostelec n. Č. l. – Skauti zvou širokou veřejnost na neděli 3. dubna, kdy se uskuteční jarní budkování. Přijít můžete od 14.00 hodin do 16.30 hodin do areálu sanatoria, kde je nová skautská klubovna. Auta je vhodné zaparkovat na hlavní silnici a do areálu přijít pěšky. A proč budkování? Blíží se jaro – čas hnízdění malých opeřenců. Z přírody pomalu mizí staré, duté stromy vhodné pro hnízdění volně žijících ptáků. Vaše ptačí budka může nahradit nedostatek doupných stromů. Od skautů získá každý příchozí stavebnici ptačí budky, kterou si smontuje. Navíc vás skauti vybaví návodem kam a jak budku zavěsit. Na místě bude k dispozici také spoustu zajímavých informací o přírodě a ekologii včetně drobných soutěží pro děti. S sebou by si měl každý přinést křížový šroubovák, kladívko a samozřejmě také chuť udělat něco pro přírodu. Zájemci se musí přihlásit přes email pro zajištění dostatečného počtu budek.

Rodiče si musí vyzvednout žádost

Louňovice – Zápis do mateřinky v Louňovicích pro následující školní rok se uskuteční 27. dubna v budově školičky, a to v době od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Zákonný zástupce si k zápisu musí přinést svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený od lékaře. Přednostně budou přijaté děti, které mají trvalé bydliště v Louňovicích a také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odkladem. Žádost o přijetí a evidenční listy budou k vyzvednutí v budově mateřské školy ve dnech 4. – 8. dubna od 13.00 hodin do 16.00 hodin.

Zastupitelé budou řešit cenu vodného

Oleška – Informace o podaných dotačních projektech a cenu vodného budou řešit zastupitelé obce Oleška na svém zasedání. To se tentokrát uskuteční přímo v zasedací místnosti obecního úřadu od 19.00 hodin. Zasedání je naplánované na pondělí 21. března.

Černokostelecko má návrh rozpočtu

Černokostelecko – Mikroregion Černoskostelecko má hotový návrh rozpočtu pro tento rok. Díky členským poplatkům by mělo do příjmů přibýt 160 tisíc korun. Naplánované výdaje jsou mnohem vyšší. Měly by dosáhnout 274 tisíc korun. Mikroregion dá 50 tisíc korun předsedovi spolku, 20 tisíc korun je na cestovné, 10 tisíc korun na drobný materiál a 50 tisíc korun na drobný majetek. Peníze jdou také na služby pošt, bankovní poplatky a poplatky za telefon. Zaplatit se musí také zpracování účetnictví. Schodek bude pokrytý zůstatkem z minulých let.