Kouřimští mohou odkládat větve na štěpku

Kouřim – Až do 21. března mohou Kouřimští odkládat ostříhané větve ze stromů a keřů ze svých zahrádek ke štěpkování na již tradiční místa. Tedy na asfaltovou plochu u fotbalového hřiště, do Podskalí na pozemek za mostem u čerpacího místa požární vody a pod autobusové nádraží.

Olešečtí hovoří o dotačních projektech

Olešce – Informace o podaných dotačních projektech se místní dozvědí na zasedání zastupitelů, které je naplánované na pondělí 21. března. Zastupitelé se společně se zájemci z řad veřejnosti sejdou od 19.00 hodin v zasedací místnosti v Olešce. Hovořit se bude také o vyhodnocení realizovaných projektů místní mateřské školy.

Jevanskou infolinku využívá na 200 lidí

Jevany – Jevanská infolinka, která informuje místní o dění v obci, má již 230 uživatelů. Přidat se stále může každý, kdo má zájem být pravidelně informovaný. Přihlásit se lze pomocí sms zprávy na telefonní číslo infolinky.

Nebezpečný odpad svezou od budovy úřadu

Polní Voděrady – Svoz nebezpečného odpadu je naplánovaný na 26. března od 13.45 hodin do 14.00 hodin. Svoz se uskuteční u budovy obecního úřadu Polní Voděrady, kde bude tento odpad odebírat posádka přímo od občanů. Odpad musí být předaný přímo posádce, nesmí být hromaděný na sběrném místě. Do nebezpečného odpadu patří čistící prostředky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, minerální oleje a tuky, nemrznoucí směsi, barvy, pneumatiky, lepidla, pryskyřice, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, herbicidy,mořidla, baterie a akumulátory , zářivky, odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků a podobně. 

Vědí, kdo půjde na podzim do školičky

Třebovle – Mateřinka v Třebovli již uveřejnila, které děti nastoupí v příštím školním roce do školky. Na základě žádostí, které rodiče dětí podali 4. března bylo přijato sedm uchazečů na sedm volných míst. Poptávka však byla větší. Do školky se hlásilo celkem jedenáct dětí. Jednotlivé děti byly hodnocené body. Přijaté byly děti s čísly 1, 5, 4, 11, 2, 9, 6.

Ve Viticích nepůjde elektřina tři dny

Vitice – Vitičtí se budou muset obejít bez elektrické energie. Výpadek elektrické energie je naplánovaný na 29. března a také na poslední březnový den, tedy 31. března. V tyto dny nepůjde elektřina od 7.30 hodin do 15.30 hodin. Proud nepůjde také 6. dubna od 7.30 hodin do 16.00 hodin. Časový rozsah přerušen byl zvolený na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení distribuční soustavy v této době považovat za zařízení pod napětím.