Budou řešit dodatky ke smlouvám

Kostelec n. Č. l. – Dodatky ke smlouvám o školském obvodu budou řešit zastupitelé města Kostelec nad Černými lesy na svém zasedání. Kromě toho budou hovořit o výši měsíčních odměn a příplatků za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města. Zastupitelé se sejdou v zasedací místnosti Městského úřadu na náměstí Smiřických 16. března od 18.00 hodin. ⋌

Chtějí zlepšit dopravní obslužnost

Černé Voděrady – Setkání občanů, které se uskutečnilo v neděli se věnovalo současné dopravní obslužnosti obce a lidé přinesli také náměty na vylepšení. Setkání bylo určeno pro ty, kteří autobusovou dopravu využívají na cestách do zaměstnání případně do školy, ale také pro ty, kteří by stáli o vylepšení, a poté by začali autobusy využívat.

K zápisu přineste zdravotní pojištění

Oleška – Zápis do mateřské školy v Olešce je naplánovaný na pondělí 11. dubna. Děti s rodiči jsou zvaní od 15.00 hodin do 17.00 hodin. Zápis se samozřejmě uskuteční v budově mateřinky. Rodiče by s sebou měli přinést očkovací průkaz dítěte, svůj občanský průkaz a zdravotní pojištění dítěte. Pořadí přihlášených dětí nebude mít vliv na přijetí či nepřijetí do školičky.

Předložili zprávu inventarizace

Konojedy – Starostka obce Michaela Růžičková na posledním zasedání zastupitelů přednesla inventarizační zprávu s tím, že inventarizace majetku obce proběhla řádně. Nebyly zjištěné žádné finanční přebytky ani žádné ztráty. Zprávu si přítomní mohli také sami prohlédnout. Čas byl také na diskuzi, která se nemusela týkat pouze inventarizace. Přítomní mohli hovořit o všem, co se týká obce.

Nepůjde elektřina

Zásmucko – V obcích Nesměň a Nouzov nepůjde poslední březnový den elektrická energie. V Nesměni a Studomrázi od 7.30 hodin do 10.30 hodin a v Nouzově se počítá s přerušením od 11.00 hodin do 14.00 hodin.