Občané dostanou biopopelnice

Černé Voděrady – Obec má v pronájmu 130 biopopelnic a tři kontejnery. Občané si mohou tyto popelnice zapůjčit jako doplněk ke stávajícím popelnicím na komunální odpad a po pěti letech tyto nádoby přejdou do osobního vlastnictví. Návrh se pochopitelně vztahuje na občany, kteří mají zaplacený poplatek za popelnice pro tento rok. Každý ze zájemců při přebírání podepíše smlouvu.

Vynesou smrtholku

Malotice – Malotičtí zvou na tradiční lidový zvyk. Vynesou totiž smrtholku. Sejdou se na smrtnou neděli, tedy 13. března ve 14.00 hodin před místní hasičárnou. Společně pak smrtholku vynesou ven z obce.

Změnili systém svozu odpadů

Konojedy – Vzhledem k malému počtu vytříděného odpadu při pytlovém svozu skla a papíru bude v obci v roce 2016 sběr uvedených odpadů pouze do kontejnerů. Sběr plastu pokračuje i nadále do pytlů a současně i do kontejnerů. Sběrná místa jsou určená pouze na tříděný odpad, v žádném případě tam nepatří pytle s komunálním odpadem, suť, objemný odpad, nábytek, či dokonce nebezpečný odpad. Na toto jsou určené dvakrát do roka (na jaře a na podzim) svozové dny.Kontejnery na plast, papír a sklo jsou nedaleko bytovek a rybníka, dále v části obce zvané Klíče. U obecního úřadu se nachází popelnice na kov a kontejner na papír. Nedaleko hlavní silnice směrem na Stříbrnou Skalici je od počátku dubna do konce října také nádoba na biologický odpad.

Odstávka elektřiny bude již dnes

Dolní Chvatliny – Dnes od 7.30 hodin budou lidé v Dolních Chvatlinách bez dodávky elektrické energie. Elektřina by měla začít znovu fungovat v 15.30 hodin. Odstávka je naplánovaná v celé obci.

Prohovoří vztahy s mateřinkou

Nučice – Směrnice upravující vzájemné vztahy mezi obcí Nučice a místní mateřinkou Kuřátka Nučice budou prodiskutovávat zastupitelé obce na svém zasedání. Stejně tak se bude hovořit o vyhlášce o systému sběru třídění odpadů v obci nebo o zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nučice. Čas bude také na diskuzi ohledně odměn zastupitelů. Navržený program zasedání zastupitelů má celkem třináct bodů. Zasedání je naplánované na pondělí 14. března od 19.00 hodin. Zastupitelé a zájemci z řad občanů se sejdou tradičně v hospodě U Kubelků.

Svezou nebezpečný odpad z obcí

Barchovice – Barchovičtí znají termín svozu nebezpečného odpadu. Ten je naplánovaný na 2. dubna. První zastávka je v Hryzelích na návsi v 10.55 hodin. Odjezd je nahlášený v 11.10 hodin. V Barchovicích vůz zastaví u separačních nádob v 11.25 hodin a odjede v 11.40 hodin. O deset minut později zastaví u separačních nádob v obci Radlice. Odjede pět minut po poledni. Odpad musí být předaný od občanů, případně od zástupců obce, přímo posádce. Nahromaděný odpad nemusí posádka vozu naložit. V době svozu nebezpečného odpadu bude zároveň přistavený kontejner pro uložení velkoobjemového odpadu. Časy i termíny jsou také v tomto případě stejné jako u svoz u nebezpečného odpadu.

Nepůjde elektřina ani v bytovkách

Bečváry – V úseku ve směru od města Zásmuky po obou stranách hlavní silnice až ke křižovatce u bývalé budovy kina a dále na celém sídlišti včetně obou bytovek nepůjde elektrická energie. Přerušení dodávky elektrické energie je naplánované na 10. března od 7.30 hodin. Obnovení elektřiny je naplánované na 15.30 hodin.

K zápisu musí mít očkovací průkaz

Oleška – Místní mateřinka přijme nové děti. Zápis do mateřské školy je naplánovaný na pondělí 11. dubna od 15.00 hodin do 17.00 hodin v budově mateřské školy. Rodiče s sebou musí přinést očkovací průkaz dítěte, svůj občanský průkaz a zdravotní pojištění dítěte. Pořadí přihlášek nebude mít vliv na přijetí dítěte do školičky.

Sběrné místo otevře ve středu i v sobotu

Stříbrná Skalice – Sběrné místo ve dvoře obecního úřadu je otevřené vždy ve středu od 7.00 hodin do 17.00 hodin. A v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Plasty odvezou v pátek 25. března

Svojšice – Ve Svojšicích nově používají žluté pytle na plast z domácností. Do těchto pytlů patří plastové kelímky, PET lahve – sešlapané, plastové tašky a sáčky, lahve od mycích prostředků, polystyren, nápojové kartony. V den svozu musí lidé dát svázaný pytel před dům. Pytlů může umístit před dům libovolný počet. Náhradní pytle jsou na obecním úřadě. Nejbližší svoz je 25. března. Další pak na konci dubna.

Komunikace bude uzavřená do května

Vyžlovka – Od 15. března do 14. května tohoto roku bude uzavřena komunikace v části ulice Na Staré cestě z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace v souvislosti s realizací developerského projektu v oblasti Na Splachu. Náhradní dopravní řešení bude označeno dopravními značkami, průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému bude zachovaný. Podrobnější informace a aktuality budou uváděny na internetových stránkách obce a také na veřejných vývěskách.