Muž konzumoval alkohol na náměstí

Kolín – Na náměstí Republiky se zdržoval muž, který tu konzumoval alkoholické nápoje. To je však právě v tomto místě zakázané obecně závaznou vyhláškou. Městští strážníci na toto muže upozornili. „Problémový muž byl po dořešení přestupku z místa vykázán," řekla tisková mluvčí kolínských městských strážníků Helena Honkiszová.

Budou odečítat elektroměry ve městě

Zásmuky – Odečty elektroměrů se uskuteční v pátek 19. února a dále v pondělí 22. února a následující pátek 26. února. Pokud lidé v těchto dnech nebudou doma, měli by nechat stav elektroměru vyvěšený na viditelném a přístupném místě.

Psíka odchytli a odvezli do útulku

Kolín – Jeden z všímavých občanů Kolína si všiml pejska, který zmateně pobíhal v prostoru ulice Na Magistrále. O psovi ihned informoval městskou policii. Strážníci se vydali na místo , kde psa odchytli a převezli do městského útulku. Dle informací, které poskytla tisková mluvčí kolínských městských policistů Helena Honkiszová, šlo o křížence.

Děti z mateřinky budou jezdit do bazénu

Třebovle – Starostka obce Lenka Růžková informovala zastupitele o tom, že děti z mateřinky mají možnost jezdit plavat do kouřimského bazénu. Na základě podnětů rodičů tedy žádala o odsouhlasení příspěvku na tuto aktivitu. Zastupitelé odsouhlasili příspěvek na pronájem bazénu na tři měsíce, a to od března do května. Náklady na jeden měsíc jsou 11 tisíc korun. Plavat budou jezdit děti z Třebovle vždy jednou týdně na celého dopoledne.

Strážníci nalezli dvě injekční stříkačky

Kolín – V ulici Na Hradbách objevili strážníci použitou injekční stříkačku. Tu zde zřejmě odložil narkoman po aplikaci drogy. Stříkačka ležela na parapetu u výlohy jednoho z místních obchodů. Strážníci prý nalezli ještě další injekční stříkačku, ta ležela na Jiráskově náměstí. „Oba nálezy byly opět zdokumentovány a odklizeny do sběrného boxu na nebezpečný odpad," řekla tisková mluvčí kolínských městských strážníků Helena Honkiszová.

Kroniku si může prohlédnout každý občan

Stříbrná Skalice – Stříbrnoskaličtí nemají kompletní kroniku. Kapitoly chybějících let se v současné době dopisují. Právo nahlédnout do kroniky této obce má však právě každý z občanů. Stačí se dohodnout s kronikářem a vedením obce, poté bude kronika k nahlédnutí na obecním úřadě.

Strážníci nalezli ve městě černou skládku

Kolín – Okrskoví strážníci zjistili v Práškově ulici černou skládku. Tu podle tiskové mluvčí kolínských městských strážníků tvořil komunální odpad a poházené staré oblečení. Strážníci starou skládku zdokumentovali.

Hledají nového strážníka, posilují stavy

Kostelec n. Č. l. – Černokostelečtí shánějí strážníka. Ten by měl posílit řady městské policie. Vedení města se totiž domnívá, že současný stav je nevyhovující a nedostačující. Proto se zastupitelé rozhodli, že přijmou dalšího člena. Výběrové řízení končí 15. března, nejpozději v dubnu by tak v černokosteleckých ulicích mělo být o jednoho strážníka více.

Strážníci nalezli hádající se bezdomovce

Kolín – Autohlídka strážníků řešila přestupek v Sokolské ulici. Policisté zaslechli křik a nadávky z křoví u bývalého pivovaru. Po chvíli z křoví vylezli dva problémoví a závislí bezdomovci – muž a žena. Strážníci tak zjistili, že je to další místo, kde se ukládají ke spánku. V okolí byl velký nepořádek. „Strážníci obě problémové osoby po dořešení přestupku a uklizení nepořádku z místa vykázali," řekla tisková mluvčí kolínských městských strážníků Helena Honkiszová.