Pořadatelé festivalu žádají finanční pomoc

Kouřim – Již tradiční hudební akce v Kouřimi, Kouřimská skála, byla vždy podporovaná městem. Letos pořadatelé požádali o to, aby město uhradilo pronájem technického zázemí. Jde o pódium hudební a světelnou aparaturu, projekci a agregát. Vše by mělo město vyjít na 98 tisíc korun. Zastupitelé však prozatím tuto částku neschválili. Chtějí, aby na jejich příští zasedání přišli právě navrhovatelé žádosti, tedy pořadatelé této kulturní akce a pohovořili s nimi o podmínkách spolupráce. O tom, jak se bude město podílet na festivalu, se tedy rozhodne na konci tohoto měsíce.

Vyměnili zbývající stará okna za nová

Louňovice – V budově mateřské školy jsou vyměněná okna. Tedy došlo k výměně zbývajících původních oken v nájemních bytech. Kromě toho došlo také k výměně vstupních dveří do části s byty.

Informují občany o stavbě mateřinky

Mukařov – Mukařovští budou informovat o stavbě mateřinky, ale také o zápisu do prvních tříd základní školy. O těchto tématech budou hovořit zastupitelé na svém zasedání. To je naplánované na úterý 16. února od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Kromě toho přijde na řadu také téma obnovení techniky sboru dobrovolných hasičů Žernovka, hovořit se bude také o pravidlech pro službu svoz bioodpadu.

V únoru neodvezou tříděný odpad

Oleška – Na měsíc únor není naplánovaný žádný svoz tříděného odpadu z obce. První svoz se uskuteční až v březnu, a to svoz plastů, který se koná vždy jednou za dva měsíce. Poprvé byl letos plastový odpad odvezený 11. ledna, další svoz je naplánovaný na 8. března. Sklo se pak odveze 25. dubna. Svoz papíru je naplánovaný na polovinu srpna. Nebezpečný odpad bude svezený 26. května a poté 23. září. Pneumatiky budou z obce odvezené 27. června.

Lidé mohou opět pít vodu z vodovodu

Konojedy – Porucha na vodovodním řadu v obci je odstraněná. Lidé v Konojedech tak mohou opět bezstarostně pít vodu z vodovodu. Po čas opravy se totiž tato voda nesměla využívat jako pitná.

Chystají brigádu, chtějí uklidit obec

Přehvozdí – Zastupitelé obce na svém zasedání v rámci diskuze hovořili o potřebě brigády. Ta má za cíl uklidit obec. Datum brigády ještě není určený, ale bude včas upřesněný. Zastupitelé obce pak přivítají každou pomocnou ruku.

Za vodu zaplatí občané stejně jako loni

Toušice – Stejná cena stočného jako v minulém roce. Tak zní rozhodnutí zastupitelů obce Toušice. Ti schválili kalkulaci stočného beze změny jednohlasně. Nikdo nebyl proti zachování ceny a nikdo se také nezdržel hlasování v této věci.

Aerobic ženy v tomto roce zatím necvičí

Polní Voděrady – Cvičení aerobicu v Polních Voděradech je dočasně z technických důvodů pozastavené. O termínu, kdy se začne opět cvičit, budou zájemci včas informováni.

Když dostanou dotace, budou stavět

Stříbrná Skalice – Na počátku ledna podalo vedení obce žádost o dotaci na rozvodné vodovodní řady v Kostelní Střimelici. Realizace se předpokládá během dvou let a náklady jsou více než 15 milionů. V případě, že obec získá finanční injekci v letošním roce, předpokládá se výstavba v roce 2017.