Úřad je otevřený jen dnes odpoledne

Krupá – V týdnu jarních prázdnin, které v obci začaly uplynulým pondělkem, jsou úřední hodiny již pouze dnes. Tedy ve středu. Čas, kdy jsou na úřadě k dispozici je platný dle aktuálního rozvrhu úředních hodin. Tedy dnes je úřad otevřený od 16.00 hodin do 19.00 hodin.

Začínají zápisy do mateřských škol

Radim – Zatímco budoucí prvňáci za sebou již zápis do školy mají, tedy alespoň ve většině případů. Nyní jsou na řadě zápisy do mateřských školiček. V Radimi se zápis do mateřské školy uskuteční v úterý 15. března v budově školičky od 14.00 hodin do 17.00 hodin. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte.

Kroužek pokračuje, pro větší děti

Ždánice – Kroužek Šikulové pokračuje také v novém roce. Děti se scházejí vždy ve středu v půl páté. Kroužek je však prozatím stále jen pro větší děti.

Zatím platí známky z minulého roku

Mukařov – Stejně jako v minulých letech jsou pro svoz odpadu v platnosti známky roku 2015 a to nejméně do konce února. V mezidobí budou občanům zasílané nové známky pro tento rok společně s fakturou a výzvou k platbě dle typu svozu.

Řeší retardér v obci a rychlost aut

Syneč – O retardéru v Synči budou hovořit zastupitelé obce na zasedání, které se koná 10. února v Krupé v zasedací místnosti obecního úřadu od 19.00 hodin. Místní chtějí upravit rychlost průjezdu obcí.

Chtějí opravit volební místnost

Barchovice – Oprava volební místnosti na obecním úřadě v Barchovicích bude jedním z témat, kterým se budou zabývat zastupitelé na svém zasedání v jednací místnosti. Zasedání je naplánované na 12. února od 17.00 hodin. Hovořit se bude také o záměru prodeje obecních pozemků v Hryzelích.

Za kontejner se platí

Jevany – Sběrný dvůr na dvoře obecního úřadu má stejnou otevírací dobu jako obecní úřad. Také pro sběrný dvůr tedy platí úřední hodiny. Otevřeno je v pondělí od 7.30 hodin do 17.00 hodin a ve středu od 7.30 hodin do 17.00 hodin. Velkoobejmový kontejner na dvoře obecního úřadu je zpoplatněný.

Znají data zasedání do konce roku

Klášterní Skalice – Únorové zasedání zastupitelů obce je naplánované na 17. února, tedy na středu od 19.00 hodin. Klášteroskaličtí však již vědí termíny všech zasedání do konce kalendářního roku. Vždy se totiž budou konat právě ve středu od 19.00 hodin. Březnové je například naplánované na 16. V dubnu by se zastupitelé měli sejít třináctý den v měsíci.

Zastupitelé hovořili o obecních bytech

Nučice – Nučičtí hovořili o bytech, které byly vystavěné z dotací v roce 2000. Jde o pět bytů, které byly označované jako startovací. Což je však špatně, jelikož jde o běžné nájemní byty. Dotace na tzv. startovací byty byly totiž dávány až od roku 2003. Doposud však v obci nebyla žádná směrnice o rozdělování bytů a byty přidělovala sama starostka. Současný starosta slíbil, že bude uzavírání smluv projednávat se zastupiteli a bude sledovat sociální potřebnost nájemníků. Navíc prý bude při stanovování délky nájmů bude hledět na případné riziko nesplácení, aby s případnými neplatiči bylo možné brzo nájemní vztah ukončit. Sdělil, že v současnosti všichni řádně platí a nejsou žádné vážné problémy s nikým z nájemníků.

Mohou využít kompostárnu

Vyžlovka – Vyžlovští mají možnost využívat kompostárnu Struhařov, jelikož jsou partnerskou obcí. Svoz biologicky rozložitelného odpadu si lze objednat pomocí emailu. Kompostárna je v těchto měsících otevřená v úterý, čtvrtek a v sobotu. Každý z těchto dnů je otevřeno od 8.00 hodin do 12.00 hodin a v úterý navíc také od 13.00 hodin do 18.00 hodin. Změna je naplánovaná od května do listopadu, kdy se provozní doba rozšíří. Pak bude otevřeno každý den kromě středy a soboty a ve většinu dní v odpoledních hodinách.