Dvůr bude sloužit jako svozové místo

Stříbrná Skalice – Svoz biologického odpadu vzniklého při údržbě zeleně bude zajištěný z oploceného dvora obecního úřadu Stříbrná Skalice. Ten bude sloužit právě jako stanoviště svozového kontejneru, a to bezplatně. Bioodpad se bude z obce svážet do kompostárny ve Struhařově.

Poplatky ze psů plaťte do března

Výžerky – Od pondělí 25. ledna do 31. března tohoto roku jsou splatné poplatky za psy, za užívání veřejného prostranství a v neposlední řadě také za popelnice.

Nučičtí upravují vztahy s mateřinkou

Nučice – Nučičtí upravují vzájemné vztahy mezi obcí a mateřinkou Kuřátka. Zastupitelé v současné době připravují návrh směrnice upravující vztahy, kde budou stanovená pravidla nakládání s obecním majetkem ve školce, hospodaření a financí školky a také práva a povinnosti orgánů obce a školky. První pracovní verzi vypracoval starosta s tím, že je na ní však potřeba pracovat, prověřit soulad s platnou legislativou, projednat s výborem školství, v zastupitelstvu, možná i projednat s odborem školství v Říčanech, případně i na Krajském úřadě.

Chtějí opravit dvě sochy, žádají peníze

Klášterní Skalice – O podání žádosti o dotaci na restaurování soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny bylo téma, které se řešilo na zasedání zastupitelů, které se uskutečnilo v minulém týdnu. Obec se zavázala k tomu, že se bude na opravě finančně spolupodílet, a to minimálně 5% z celkových nákladů.

Sběrný dvůr otevře dvakrát týdně

Jevany – Sběrný dvůr na dvoře obecního úřadu bude otevřený vždy v úředních hodinách. Velkoobjemový kontejner na dvoře obecního úřadu je zpoplatněný. Do dvora ho lze dovést v pondělí a ve středu vždy od 7.30 hodin do 17.00 hodin.

Pět pejsků získalo domov v útulku

Kouřim – Kouřimští v roce 2015 umístili do psích útulků celkem pět nalezených pejsků. Tři pejsci nalezení v Kouřimi cestovali do psího útulku v Kolíně, zbylí dva našli přechodný domov v psím útulku v Horních Chvatlinách. Celkové náklady na umístění pejsků loni činili 25 590 korun.