Poplatky můžete hradit od pondělí

Výžerky – Poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství a popelnice jsou splatné od 25. ledna do 31. března.

Dostala blokovou pokutu za krádež

Kolín – Kvůli drobné krádeži ji mají zapsanou policisté jako osobu, které uložili blokovou pokutu. V supermarketu v Seifertově ulici žena z Kolína odcizila zboží v hodnotě 35 korun. Zboží za pár desítek korun schovala do kapsy a prošla za pokladnu. Nehodlala totiž pár korun zaplatit. Nakonec však vzhledem k pokutě musí hradit více.

Došlo ke změnám v minulém rozpočtu

Stříbrná Skalice – Na konci minulého roku došlo k rozpočtovým změnám. Celkový rozpočet se však nezměnil, jen došlo ke změnám v příjmech v úpravě položek dle skutečných daňových příjmů a došlých dotací k poslednímu dni loňského roku. Finanční zůstatek na všech obecních účtech činil k 31. prosinci více než 4,5 milionu korun. Rok 2015 byl pro obec po stránce investic rekordním rokem. Bylo dokončené rozšíření prostor mateřinky o jednu třídu a obec se pustila také do odkanalizování obce.

Sběrný dvůr je k dispozici za poplatek

Jevany – Sběrný dvůr na dvoře obecního úřadu bude otevřený vždy v úředních hodinách. Tedy v pondělí od 7.30 hodin do 17.00 hodin a ve středu v témže časovém úseku. Velkoobjemový kontejner na dvoře obecního úřadu je zpoplatněný.

Na zasedání bude prostor pro diskuzi

Dolní Chvatliny – Zasedání zastupitelů se uskuteční 29. ledna od 16.00 hodin na obecním úřadě. Hovořit se bude o inventurách za minulý rok a lidé se dozvědí také informace z obecního úřadu. Na závěr bude prostor pro diskuzi.

Dodávka vody byla přerušená kvůli havárii

Černé Voděrady – Odborná firma hledala v pondělí únik vody v obci. Po prozkoumání celého řadu se však únik vody nenašel. Došlo se tak k závěru, že únik vzniká v přípojce některého z objektů. Po místním šetření byla nakonec vlastními silami poškozená přípojka nalezena a závadu se podařilo odstranit. Ztráta vody byla částečně doplněná dovozem dvou cisteren. Ve večerních hodinách se uskutečnila zkouška těsnosti a obnovila se dodávka vody. Pro doplněná na normální stav hladiny v nádržích byl v noci řad uzavřený a otevřený opět až ráno. Havárie byla způsobená nedbalostí a špatným zajištěním přípojky před námrazem. Všichni by proto měli provést kontrolu přípojky, zejména vodovodní šachty s měřením spotřeby.

Tříděný odpad budou odvážet tento týden

Kouřim – Zatímco v pátek 29. ledna bude provedený svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a drobným polystyrenem, svázaných balíků papíru a skla, v sobotu otevře technický dvůr. Plasty, papír a sklo je třeba připravit před dům do 8.00 hodin. Technický dvůr bude 30. ledna k dispozici od 8.00 hodin do 9.00 hodin. V neděli pak lze před domy odložit nepotřebné železo. Vedení města zároveň prosí o zametení chodníků.