Městští strážníci objevili olejovou skvrnu

Kolín – Olejovou skvrnu našli městští okrskoví strážníci právě ve chvíli, kdy dohlíželi na bezpečné přecházení školáků. Olejová skvrna se nacházela na kruhovém objezdu v Žižkově ulici. „Okrskoví strážníci vyrozuměli operačního pracovníka Městské policie Kolín, který událost oznámil hasičům," řekla tisková mluvčí kolínských městských strážníků Helena Honkiszová s tím, že hasiči po příjezdu na místo učinili opatření a skvrnu odstranili.

Poplatek za likvidaci odpadu je stejný

Louňovice – Poplatek za likvidaci odpadů na letošní rok je splatný do 31. ledna. Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce. Lidé mají možnost změnit četnost svozu nebo vyměnit nádobu na odpad za menší nebo větší. Úhradu poplatku je možné provést v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet. Jako variabilní symbol uvádějte číslo nemovitosti, tedy číslo popisné v případě domu a číslo evidenční v případě chaty. Svoz bioodpadu bude letos také pokračovat. Cena však bude teprve upřesněna.

Dítě se ztratilo mamince, plakalo

Kolín – Plačícího dítě v prostoru obchodního centra si všimli strážníci, kteří kontrolovali veřejný pořádek. Když strážníci uviděli vzlykající dítě, vzali chlapečka do své péče a hledali maminku. Po nalezení pak městští strážníky chlapečka ženě předali.

Kouřimští se pomocí elektronického dotazníku ptají na nakládání s odpady

Kouřim – Dotazník ohledně nakládání s odpady pro hledání dalších optimálních cest v Kouřimi připravilo vedení města. Dotazník je přístupný na internetu v elektronické podobě. Vyplněný ho lze odeslat do 27. ledna. Poplatek za odpady v Kouřimi zůstávají pro tento rok stejný jako loni. Každý občan zaplatí 500 korun.

Toušičtí se sejdou ohledně stočného

Toušice – Kalkulace stočného na letošní rok a také zpracování rozvojového strategického dokumentu. To jsou témata, kterými se budou zastupitelé zabývat na zasedání, které se koná 27. ledna. od 18.00 hodin na obecním úřadě. 

Vyžlovští se sejdou kvůli nové škole

Vyžlovka – Vedení obce zve všechny zájemce o základní škole Vyžlovka na informační schůzku před zápisem do první třídy. Schůzka je naplánovaná do středy 27. ledna od 18.00 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě. Na setkání se lidé seznámí s přípravou školy a rekonstrukcí budovy. Představený bude také nový ředitel školy a objasní se kritéria přijímání dětí do školy. Samostatný zápis do školy se pak uskuteční v pátek 12. února od 17.00 hodin nebo v neděli 14. února od 10.00 hodin.

Podomní prodejci opět otravují občany

Kolín – Levnější elektřinu nabízeli podomní prodejci v ulici Rimavské Soboty. Telefonicky to oznámil jeden z občanů městským strážníkům. „Po příjezdu na místo oznamovatel strážníkům uvedl, že se muž na místě již nenachází," řekla tisková mluvčí kolínských strážník Helena Honkiszová s tím, že strážníci provedli kontrolu v místě oznámení, ale osoby, které by nabízely produkty levnějších energií v kontrolované části již opravdu nebyly.