Kdo obsadí byty v nové školce?

Břežany II – Od 19 hodin se v pondělí (25. ledna) sejdou na obecním úřadě zastupitelé, aby projednali například vypsání výběrového řízení na pronájem obecních bytů v areálu nedávno vybudované mateřské školy. Zde jsou k dispozici dvě bytové jednotky, které mohou sloužit například pro mladé učitelky. Zastupitelé budou hovořit také o odkoupení pozemku pod hasičárnou, projednají také odkoupení pozemku pod obecním úřadem. Na programu jednání mají bezpečnostní prořez stromů v obci. 

Budou hovořit o základní škole

Vyžlovka – Zasedání zastupitelstva obce je naplánované na 20. ledna. Schůze představitelů obce začne v 19.00 hodin v budově obecního úřadu. Hovořit se bude o nájmu nebytových prostor obecního úřadu. Mluvit se bude také o vznikající základní škole.

Nalezli peněženku, dali ji strážníků

Kolín – Zaměstnanci prodejny pečiva našli peněženku. Její nález oznámili městským strážníkům. Ti přijeli na místo a peněženku, která kromě dokladů obsahovala i finanční hotovost. Strážníci potom peněženku předali v místě bydliště majitelce. Ta bydlí v Kolíně. „Žena všem velmi děkovala," řekla tisková mluvčí Helena Honkiszová.

Přeruší dodávku vody do obce

Nučice – Ve středu 20. ledna v čase od 8.00 hodin do 14.30 hodin bude přerušená dodávka vody v celé obci. Voda v Nučicích v tento den nepoteče z důvodu plánované odstávky čerpací stanice kvůli výměně trafa.

Kam umístit svozové hnízdo

Limuzy – Do Limuz přibyl další kontejner na plast. Zastupitelstvo obce zvolilo nové místo pro všechny kontejnery na separaci odpadu u vjezdu do areálu bývalého statku. Vlastníci sousedních nemovitostí se písemně ohradili. Zastupitelstvo obce proto vyzývá občany Limuz, aby navrhli další místa pro vytvoření tzv. svozového hnízda. Je třeba zvolit takové místo, kde bez problémů zastaví svozová technika a nebude bránit provozu. Místo by mělo být vzdálené minimálně deset a více metrů od nejbližšího domu, mimo hlavní komunikaci a pokud možno dobře dostupné ze všech částí obce, tudíž ne na okraji.