Nahlaste stav svých vodoměrů na úřad

Svojšice – Zapisování stavu vodoměrů se uskuteční 21. – 23. prosince. Vedení obce žádá občany, aby měli stav vodoměru připravený. V případě nepřítomnosti v uvedených dnech by lidé měli stav vodoměru nahlásit na obecní úřad právě do 23. prosince.

Informují občany o elektronické aukci

Černé Voděrady – Informace o elektronické aukci na odpady, o stavu zásobování obce pitnou vodou a také o průběhu příprav na výstavbu kanalizace a ČOV dostanou občané na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. To má ve svém programu také schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu. Zastupitelé obce Černé Voděrady zve občany na toto jednání ve středu 16. prosince od 19.00 hodin. Sejdou se v zasedací místnosti obecního úřadu.

Nepůjde elektrická energie v obci

Dolní Chvatliny – Lidé se zítra budou muset obejít bez elektrické energie. Informovalo o tom vedení obecního úřadu.

Zápis do první třídy bude v lednu

Kostelec n. Č. l. – Zápis do první třídy je naplánovaný na druhou polovinu ledna. Ti, kteří se v září příštího roku chystají se svými dětmi do první třídy, jsou zváni k zápisu v pátek 22. ledna 2016 od 13.00 hodin do 17.00 hodin a v sobotu 23. ledna 2016 od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Zápis se uskuteční v učebnách prvního stupně. S sebou by rodiče měli přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné, aby jste se dostavili. Žádost je třeba doložit doporučením příslušné pedagogicko-psychologické porady a odborného lékaře, případě klinického psychologa. K zápisu se musí dostavit také rodiče s dětmi, kterým byl začátek povinné školní docházky odložen o jeden školní rok. Přednostně budou přijaté děti, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu a děti s odkladem, případně děti, které se vzhledem ke svému věku musí dostavit k zápisu.