Úřad bude uzavřený

Krupá – Tento čtvrtek 12. listopadu bude obecní úřad v Krupé uzavřený. Důvodem je školení.

Stěžují si na hluk a nepořádek 

Malotice – Lidé si stěžovali na umístění kontejnerů na separovaný odpad. Stížnost se týkala hluku při vyvážení kontejnerů v pozdních večerních hodinách. To starostka vyjednala s firmou a ta nebude vyvážet odpad po 22:00 hodině. Další bod stížnosti se však týkal hluku při vyhazování skla a také nepořádku kolem kontejnerů a nepořádek v zahradě, která s místem umístění sousedí. V neposlední řadě pak stížnost směřovala k tomu, že je v místě nezpevněná komunikace a je možnost ohrožení statiky domu. Vzhledem k nepořádku starostka obce Radka Jirkovská přislíbila, že zaměstnanci budou udržovat pořádek u kontejnerů denně, v zimním obdobní pak dvakrát týdně. I tak však vedení obce požádá také občany o udržování pořádku v okolí kontejnerů. Co se týče nezpevněné komunikace, zařídí Radka Jirkovská vyjádření odborníka. 

Cestování v Pátku s Lubošem Vaňkem

Pátek – Obecní úřad zve spoluobčany na podzimní posezení ve Spolkovém domě v Pátku v sobotu 21. listopadu od 14 hodin. Přijde Luboš Vaněk a bude vyprávět zážitky ze svých cest, které doplní promítáním fotografií, tentokrát pod názvem „Rumunsko suchou a mokrou nohou". Pro všechny bude připraveno malé občerstvení s kávičkou, u které si pak můžete popovídat nejen se svými sousedy o radostech a starostech všedních dní.

Ještě svezou biologický odpad

Dolní Chvatliny – Svoz bioodpadu měl již skončit. Jenže někteří lidé by těchto služeb ještě díky teplým dnům využili. Z toho důvodu se obec domluvila s firmou, která bioodpadu vyváží. A tak svoz uskutečnila ještě 6. listopadu. A nebylo to naposledy. Ještě jednou se totiž uskuteční, a to 20. listopadu. Kdo bude mít o svoz bioodpadu zájem, musí vyndat obě popelnice, protože současně se uskuteční také svoz směsného odpadu. Svoz směsného odpadu je od října opět každý týden v pátek.