Svoz odpadu uskuteční v pondělí

Černé Voděrady – Svoz nebezpečného odpadu bude provedený v pondělí 14. září. Nebezpečný odpad určený k odvozu je třeba dopravit na sběrné místo u parku před obecním úřadem během víkendu. Odvoz totiž bude provedený již v ranních hodinách.

Jednat budou o hasičské zbrojnici

Barchovice – O celkové opravě hasičské zbrojnice, ale také o projednání opravy venkovních omítek na prodejně nebo o smlouvě partnerského projektu protipovodňových opatření budou hovořit zastupitelé obce Barchovice na svém zasedání. To je naplánované na pondělí. Jednání začne v 17.00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu.

Objemný odpad odvezou v říjnu

Kostelec n. Č. l. – Na náměstí Smiřických před budovou městského úřadu, v ulici Komenského na parkovišti před sokolovnou,v lokalitě Trativody u transformační stanice a také na návsi ve Svatbíně se uskuteční odvoz objemného odpadu. Ten je naplánovaný na 17. října od 8.00 do 12.00 hodin. Na náměstí a v ulici Komenského platí čas od 8.00 do 10.00 hodin na zbylých stanovištích pak od 10.00 hodin do pravého poledne. V určené hodiny lze posádce předat nábytek, zahradní techniku, podlahové krytiny případně také železo. Stejně tak je možné odevzdat sanitární keramiku i matrace.