Řidiči při vjezdu do města i výjezdu z něj překračují rychlost, někdy i o 30 kilometrů

Kouřim – Řidiči nerespektují maximální padesátikilometrovou rychlost, kterou mají jezdit ve městě. Auta, která přijíždějí do Kouřimi či z ní odjíždějí směrem na Dobré Pole často překračují povolenou rychlost. V červnu byla sledovaná rychlost od 8. do 18. dne v měsíci. Místem projelo 7561 automobilů. Patnáct z nich překročilo rychlost 80 km/h. Téměř šedesátka řidičů jela v místě více než 70 km/h. Na 336 řidičů projížděla tímto místem, když měla na tachometru více než šedesátikilometrovou rychlost. Nejvíce překročení bylo v hranici mezi 50 a 60 kilometrovou rychlostí. Rychlostí nad padesát v tomto případě jela 1392. Z toho důvodu je v místě nyní měřič rychlosti.

Omezili provoz sběrného dvora, kvůli výstavě domácího zvířectva

Mukařov – Z důvodu konání tradiční výstavy domácího zvířectva o mukařovské pouti bude do 18. srpna po dobu nezbytně nutných úprav omezený provoz při zpětném odběru elektrozařízení v areálu sběrného dvora v Obecní ulici. Po tuto dobu je možné do dvora ukládat pouze menší elektrozařízení a to jeden kus na osobu. Ve středu 19. srpna bude provoz obnovený ve standardním rozsahu.

Normovaná spotřeba se nedodržovala, nyní mají vodu k dispozici v cisterně

Jevany – Vzhledem k dlouhodobému suchu musí v Jevanech přistoupit na regulaci dodávek vody do systému. Zásoba vody je dostatečná na pokrytí spotřeby, ovšem jen v případě, že je dodržený režim, který odpovídá normované hodnotě. Ta je 99 litrů na osobu a den. V současné době však je spotřeba vody v Jevanech kolem 300 litrů na osobu a den. Od pondělí je tak uzavřený přívod vody v oblasti chaty. Voda teče jen několik hodin denně, lidé však mají k dispozici cisternu.

Hradečtí budou bez elektrické energie

Hradec – V Hradci nepůjde elektrická energie. Přerušení dodávky elektrického proudu je naplánované na 21. srpna. Elektřina nepůjde od 7.30 hodin do 12.00 hodin. Výpadek se týká části obce od domu s číslem popisným 97 směrem na Hruškov.

Ošacení, které nepotřebujete, doneste na sběrné místo na dvoře obecního úřadu

Vyžlovka – Na dvoře obecního úřadu je nově umístěný kontejner pro sběr použitého textilu. Textil je možný ukládat během otevírací doby sběrného místa. Věci tedy lze nosit v pondělí od 7.00 hodin do 10.00 hodin a ve středu od 16.00 hodin do 19.00 hodin.