Nebezpečný odpad odvezou v sobotu

Přehvozdí – V sobotu můžou místní odevzdat nebezpečný odpad. Svoz se uskuteční u místního pohostinství od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Odpad musí být předaný přímo posádce, nikoli nahromaděný na sběrném místě. Do nebezpečného odpadu můžete odevzdat ledničky, pračky, bojlery, elektrospotřebiče, sekačky, ale také barvy, obaly od olejů či barev i matrace nebo pneumatiky.

Na úřadě zastihnete jen místostarostku

Konojedy – Starostka obce Michaela Růžičková čerpá dovolenou od včerejšího dne až do konce dubna. Úřad však bude fungovat i v její nepřítomnosti. Starostku zastupuje místostarostka obce Jitka Neužilová.

Školička stanovila kritéria pro přijetí

Oleška – Jednačtyřicet dětí mohou přijmout do školičky v Olešce. Pokud se přihlásí do školičky více dětí jsou daná kriteria pro přijetí. Přednost mají děti, které dosáhnou šesti let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Dále děti od pěti do tří let sestupně. Při rozhodování bude posuzováno dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu do naplnění kapacity školy. Přednostně však děti, které mají trvalé bydliště v Olešce a spádových obcích.

Budou svážet bioodpad. Od května

Dolní Chvatliny – Dolnochvatlinští budou svážet bioodpad. Na první svoz si však musí počkat až do 8. května. Pak bude svoz každý lichý týden v pátek až do 23. října. Doba svozu je od 6.00 hodin do 22.00 hodin. Ke zvýšení poplatků nedojde. Pro svozy bioodpadu jsou určené speciální hnědé popelnice o kapacitě 240 litrů, kterou si lze zajistit na obecním úřadě.

Zateplení pavilonu mateřinky bude jedním z bodů jednání zastupitelů města

Kostelec n. Č. l. – Smlouva o poskytnutí podpory na zateplení pavilonu A místní mateřské školy bude jedním z bodů zasedání zastupitelstva. To se sejde v zasedací místnosti Městského úřadu na náměstí Smiřických. Zasedání je naplánované na středu od 18.00 hodin.