Tento měsíc musíte uhradit druhou splátku za tuhý domovní odpad

Dolní Chvatliny – Druhou splátku za odvoz tuhého domovního odpadu a také druhou část poplatku ze psů musí obyvatelé uhradit do konce tohoto měsíce na obecním úřadě nebo odesláním na účet.

Do mateřské školičky musí přinést žádost potvrzenou od lékaře a rodný list

Nučice – Doložení trvalého bydliště, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte potvrzenou dětským lékařem – to vše je třeba mít u sebe při zápisu dítěte do mateřské školy v Nučicích. Zápis do školičky se koná 16. března od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Žádost o přijetí je možné stáhnout na webu nebo vyzvednout přímo v mateřské škole.

Vitičtí žáci budou mít k dispozici tablety

Vitice – Sedm tabletů chtějí koupit do vitické školy. Na nákup výukových pomůcek budou použité peníze z rezervního fondu. Celková hodnota tabletů je vyčíslena na 30 tisíc korun. Převedení peněz bylo jednohlasně odhlasováno.

Vavřinec podpoří místní sbory hasičů 

Vavřinec – Několik tisíc korun poputuje z rozpočtu obce Vavřinec na podporu místních SDH. Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvky ve výši SDH Chmeliště, SDH Vavřinec a SDH Žíšov ve výši čtyř tisíc korun.

Seniorům vzpomínky na akce v kavárničce připomínají fotografie v rámečcích

Kouřim – Blízké vzpomínky si pomocí fotografií připomínají senioři v domově pro seniory U Pražské brány v Kouřimi. Dostali totiž finanční injekci, díky které mohli koupit rámečky na fotografie a ty do nich umístit. Jde o fotografie z kavárničky, na kterých jsou zachycení nejen obyvatelé domova, ale také jejich příbuzní. Novou výzdobu mají obyvatelé domova pro seniory nejen ve společných prostorách, ale také ve svých pokojích.