Junák dostane finance z města

Kouřim – O finanční výpomoc zažádal kouřimský Junák město. Junáci totiž potřebují prostředky na to, aby mohli opravit automobil a také pořádat maškarní zábavu. Na tyto činnosti žádají Junáci 49 tisíc korun. Kouřimští zastupitelé, kteří uvolnění této částky z městského rozpočtu projednávali na svém středečním zasedání, nemají problém peníze pro tuto organizaci uvolnit. Všichni přítomní byli pro schválení této žádosti.

Dobrovolníci řeší kočky bez domova

Kolín – V bedně přání pod vánočním stromečkem na Karlově náměstí se mimo jiné našly i vzkazy od několika obyvatel z ulice Rimavské Soboty, kteří prosili o pomoc s toulavými, vyhublými kočkami. „Prosíme obyvatele této lokality, aby se s námi spojili na telefonním čísle útulku (321 715 220), abychom se domluvili, o která místa se konkrétně jedná," říká vedoucí útulku Alice Vlková. Na jaře by se měl totiž díky nově vznikajícímu spolku a podpoře města opět rozjet kastrační program. „Máte-li informace o dalších lokalitách, kde by bylo potřeba kočičí problém řešit, dejte nám vědět. Rádi také uvítáme další dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomoci s kastracemi a péčí o kočičky bez domova," dodala Alice Vlková.

Je naplánované zasedání zastupitelů

Třebovle – O založení společnosti Knížecí dvůr budou hovořit zastupitelé na naplánovaném zasedání. To se uskuteční 4. února od 18.00 hodin na obecním úřadě ve Třebovli. Chybět nebude zpráva starostky.

Nezapomeňte zaplatit poplatky

Vrbová Lhota – Obecní úřad ve Vrbové Lhotě zveřejnil informace o výši poplatků za rok 2016 a o způsobu jejich uhrazení. Poplatky za popelnici, kanalizaci a psa budou vybírány 1. února od 9 do 11 hodin a od 19 do 20 hodin, a také 8. února od 9 do l l hodin a od 19 do 20 hodin. Platba za kanalizaci je 90 korun za osobu a měsíc. Poplatek za psa činí 100 korun. Popelnice budou vyváženy do 3. února včetně podle svozového rozpisu na rok 2016 a podle nalepené známky z roku 2015. Po tomto datu budou vyváženy popelnice jen s novou známkou a odstraněnými starými známkami. Poplatek za popelnici, kanalizaci a psa v celkovém součtu je možné zaplatit na účet. Jako variabilní symbol v tom případě občané uvedou číslo domu. Občanům, kteří zaplatí účtem, bude známka doručena do poštovní schránky. Bližší informace naleznou zájemci na webových stránkách obce.