Na nominace už není mnoho času
Český Brod - Šestý ročník ocenění českobrodských občanů, kteří v roce 2017 dosáhli výrazného úspěchu například v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád apod. jako jednotlivci nebo skupinách, je nyní již v plném proudu. Ocenění se uděluje také v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město nebo za hrdinský čin. Návrhy na ocenění může podávat fyzická i právnická osoba, je třeba je zaslat nejpozději do 19. ledna na adresu městského úřadu. Formulář si lze vyzvednout na podatelně nebo vytisknout z webových stránek města.

Brožura se věnuje přírodě u Starého Kolína
Kolín/Starý Kolín - Odbor životního prostředí v Kolíně vydal jedenáctý díl Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Tvůrci publikace se tentokrát zaměřili na přírodu a historii rozlehlého ostrova zvaného V Souškách u Starého Kolína. Přes nespornou přírodní hodnotu lokality se lze těšit také na velmi pestrou historii související zejména s přítomností a působením řeky Labe. Brožury jsou distribuovány do kolínských škol, na příslušné obecní úřady a pro občany Kolína jsou k dispozici v informačním centru, na podatelně nebo na odboru životního prostředí.

Zvýší kontroly nebezpečného parkování
Kolín - Městská policie se s příchodem nového roku chce se zvýšenou pozorností věnovat svému podílu na dohledu nad plynulostí a především nad bezpečností silničního provozu. Bude se jednat zejména o nebezpečné parkování, jako je stání v křižovatkách, před přechody pro chodce, na chodnících a na nepřehledných místech. „Se vší vážností si uvědomujeme, že parkovacích míst v našem městě je nedostatek a zaparkovat v určité lokalitě je kolikrát nadlidský výkon. Přesto vyzýváme a zároveň žádáme všechny řidiče, aby se snažili v maximálně možné míře zaparkovat tak, aby nedocházelo ke vzniku nebezpečných situací a nebyl ohrožen život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu,“ vyzývá radnice.Místo posypu silnic opravují šoupata u přípojek vodovodu
Úvaly – Zimním radovánkám počasí momentálně opravdu nepřeje, a tak Technické služby města Úvaly na chvíli uložily ke spánku zimní sypače a začaly s pracemi, které se původně plánovaly až na jarní měsíce. V tuto chvíli se například mění šoupata u vodovodních přípojek v ulici K Hájovně. Přesto, že se jedná o relativně nové části vodovodního potrubí, jejich stav je už dost tristní.

Vzhledu Cerhenic pomůže architektka
Cerhenice - Vedení Cerhenic již dlouho uvažovalo nad tím, že městysi chybí něco na způsob obecního architekta. „Zkrátka člověk, který dá našim investičním projektům určitý urbanistický ráz a sjednocující rozměr,“ přiblížil myšlenku starosta Marek Semerád. Ten už začal s její realizací. „Oslovil jsem proto nadějnou architektku Kamilu Šafránkovou, aby nám pomohla. Společně jsme vytipovali čtyři místa, která zkusí promyslet,“ dodal. Jedním z nich je například prostor od rybníku Přeďák ke kostelu sv. J. Nepomuckého. „Hlavně ale její služby potřebujeme v areálu bývalého cukrovaru,“ doplnil starosta. Žádost o dotaci na vybudování dílen pro školu místo budovy bývalých kanceláří již prošla hodnocením.Na Pobřeží cyklisté možná budou mít pruh v protisměru
Kolín – V ulici Na Pobřeží by cyklisté uvítali cyklopruh. Byl jedním z podnětů, které se našlyv bedně přání. „Už jsme to řešili a budeme navrhovat, aby cyklisté mohli v tomto směru jezdit. Uvidíme, jak se k tomu postaví státní správa,“ reagoval místostarosta Tomáš Růžička. Dalším přáním bylo například více přechodů ve Veltrubské ulici. Jak místostarosta Růžička informoval, chystají se tam hned dva nové.

Místní poplatky je třeba uhradit do konce února
Poříčany – Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 činí 530 korun na osobu, poplatek za psy pak 150 korun za jednoho psaa za každého dalšího 200 korun. Poplatky jsou splatné do konce měsíce února. Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet obce. V případě, že jste již v minulých letech obdrželi identifikační známku pro psa, poznamenejte si její číslo a sdělte ho při úhradě poplatku.

Cerhenice mají rozhodnutí na rybník Hvězda
Cerhenice – Územní rozhodnutí na obnovu rybníku Hvězda získalo vedení Cerhenic. „Pracujeme na vodoprávním povolení a v létě bychom rádi požádali o dotaci. Výhodou je, že se podle územního plánu jedná o lokální biocentrum. Hvězda k Cerhenicím vždy patřila. Snad pro náš záměr najdeme pochopení i na Státním fondu životního prostředí,“ uvedl starosta Marek Semerád.