Začne oprava vlakového nádraží, v patře bude kavárna
Kolín – Rekonstrukce budovy kolínského vlakového nádraží by měla začít už v březnu. Opravy mají trvat přibližně osm měsíců a budou probíhat za provozu. Po dokončení rekonstrukce dojde k přeskupení interiéru přízemí nádražní budovy. Nový prostor včetně kavárny by měl vzniknout v prvním nadzemním podlaží. Budově kolínského vlakového nádraží by se měl vrátit původní prvorepublikový vzhled a měla by mít převážně bílou barvu jako v historii. Stěna nad vchodem zaplněná dnes luxfery bude opět celá prosklená. Právě zde by měla vzniknout kavárna s vyhlídkovou terasou. Vrátit by se na nádražní budovu měly velké hodiny, které tam bývaly za první republiky. 

Kvůli topení bude městská knihovna týden zavřená
Český Brod – Od pátku 23. února do následujícího pátku 2. března bude českobrodská městská knihovna z důvodu rekonstrukce topení v budově čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic pro veřejnost uzavřená. Knihy nebude možné půjčovat ani vracet, všechny stávající výpůjčky budou prodlouženy. 

Zázemí volnočasového hřiště má barvy města Kolín
Kolín – Originální opláštění dostaly buňky obsahující toalety, sprchy a místnost pro správce v areálu volnočasového hřiště V Břízách. Dřevěné opláštění je v barvách města Kolín. Cena prací včetně infotabule umístěné v areálu byla 366 tisíc korun. 

Knihovna je adoptivním rodičem puštíka Rozárky
Kolín – Městská knihovna Kolín společně s Městským informačním centrem Kolín o další rok prodloužila adopci puštíka obecného jménem Rozárka, jehož podporuje již třetím rokem. O Rozárku se stará Ekocentrum Huslík, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí a pro svou činnost je akreditováno Českým svazem ochránců přírody. Svým charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské. Areál ekocentra funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy.