Začíná kontrola městských stromů
Kolín – Radnice v těchto dnech oslovuje firmu, která dlouhodobě spravuje portál Stromy pod kontrolou. Nyní se budou řešit kromě původních i nové stromy. Inventarizace městské zeleně vyjde na něco přes jeden milion korun. Vzejde z ní návrh, kde by byla vhodná nová výsadba, nebo kde bude naopak třeba kácet. Někde se tedy objeví na kmenech alarmující červená barva. „Zaměříme se i na koncepci zeleně v sídlištních částech, kde si obyvatelé stěžují, že stromy jsou za životností a nové se nevysazují,“ dodal starosta Vít Rakušan.

Obec instalovala moderní hlásiče
Přišimasy – Na sloupy veřejného osvětlení byly instalovány hlásiče bezdrátového rozhlasu. Na správné a vhodné umístění jednotlivých hlásičů především z hlediska technických a akustických poměrů byla v loňském roce zpracována projektová dokumentace. Na základě tohoto projektu pak proběhlo osazení celkem 35 kusů hlásičů a rozjel se moderní kvalitní obousměrný radiový provoz, který umí například i zpětně hlásit svoji připravenost – stav akumulátoru, vypadlý přívod napětí, neautorizované zásah do systému apod. Obec na varovný systém získala dotaci od Státního fondu životního prostředí, jež nezahrnuje pouze digitální bezdrátový rozhlas, ale řeší také náhradu rotačních sirén za akustické, tedy mluvící, rozšíření hladinového měření místních vodních toků či zpracování digitálního povodňového plánu obce včetně okolí.

Ve Zborovské ulici se dosti masívně prořezávaly stromy
Kolín – Obyvatelé Zborovská ulice poukazovali, že se v této části města velmi masívně ořezávají stromy, a to ve velké části ulice – od prodejny autodílů až téměř k Vile Romantice. Jak uvedl starosta Vít Rakušan, nejednalo se o běžné prořezávání větví, které provádí firma AVE, ale o prořez provedený odbornou firmou za přítomnosti dendrologa. „Prořezy, i když na první pohled vypadají masívně, na zemi leží hromady větví, jsou opravdu dělány odborně a tehdy, kdy mají být udělané. Byl to plánovaný zásah, aby stromy obrostly novými větvemi, a staré nebyly nebezpečné,“ řekl starosta.

Okna ve školní budově nakonec vymění jiná firma
Sendražice – Celá budova základní školy se dočká výměny oken. Městu na přelomu února a března odstoupila firma, která v konkurenci sedmi dalších vyhrála výběrové řízení a měla již schválenou smlouvu, muselo tedy jednat s náhradní. „Nakonec to dopadlo finančně dobře, práce vyjdou 1,8 milionu korun včetně daně,“ upřesnil starosta Vít Rakušan. Výměna oken by měla z největší části probíhat o letních prázdninách. Okna se budou vyměňovat v celé budově školy včetně tělocvičny. Poté bude město chystat rekonstrukci střechy, která je dnes ve značně špatném stavu.

S dálkovým nahlížením do katastru pomohou na obci
Tismice/Limuzy – Od 10. dubna bude katastrální úřad provádět kontrolu údajů v katastru nemovitostí. Kontrola bude zjišťovat například již neexistující budovy, které jsou ovšem v katastru nemovitostí dosud vedené, nebo naopak nové stavby dosud řádně do katastru nezanesené. Údaje z katastru nemovitostí jsou využívány daňovou správou pro kontrolu přiznání a výpočet daně z nemovitostí. Obecní úřad doporučuje občanům prostřednictvím dálkového nahlížení do katastru zkontrolovat, jak jsou jejich budovy vedeny co do výměry i způsobu využití a případně včas zjednat nápravu. S dálkovým nahlížením do katastru v případě potřeby pomohou pracovníci obecního úřadu. 

Cenu města Kolína by měl dostat hudebník Ivo Svatoš
Kolín – Na Cenu města Kolína se letos sešlo osm nominací v jednotlivcích plus devátá pro kolektiv. „Bylo to asi nejvíc nominací, co jsme zatím měli,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Jedná se o občanské nominace, rozhoduje pak porota složená z vedení města a z dřívějších laureátů. Shoda letos podle našich informací nebyla mezi porotci stoprocentní, ale většinově bude na pondělním zasedání zastupitelstva představen návrh udělit tuto cenu hudebníkovi Ivo Svatošovi. Ten se letos dožívá kulatých 90 let. Pokud návrh zastupitelstvo schválí, udělení Ceny města Kolína by mělo proběhnout přesně na den jeho narozenin.

Ve městě se chystá jarní úklid, přijedou kontejnery
Úvaly – Za okny máme sice ještě trochu sněhu, ale podle kalendáře je jaro tu a s ním i pravidelný jarní úklid některých odpadů z domácností. Úklid se bude konat podobě jako vloni na podzim. Proběhne od pondělí 9. dubna do úterý 24. dubna. Město bude opět přistavovat na několik míst dva kontejnery. První bude určený na maloobjemové, objemnější a velkoobjemové odpady, druhý kontejner bude sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně kmenů, jen je vše nutno rozřezat na menší kusy. Do přistavených kontejnerů se nesmí dávat zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky, lednice, televize, mobily, suť, kameny, zeminu apod. Kontejnery budou přistaveny ve všední dny od 13 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 15 hodin. Kvůli nebezpečí odcizení nebudou kontejnery zůstávat na svých místech přes noc.