Navrhněte člověka na Cenu města
Kolín - Cena města Kolína se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Návrh na udělení ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín do konce ledna.

Ve společenském domě vymění klimatizaci
Kolín – Městský společenský dům se letos dočká dokončení kompletní rekonstrukce. V posledních
letech došlo k zateplení a výměně oken, vloni byly po dlouhých letech rekonstruovány a zpřístupněny terasy a letos bude vyměněna klimatizace, která zajistí větší komfort při koncertech, plesech a dalších akcích.

Žádosti do TPCA pro Kolínsko se přijímají do 20. února
Kolínsko – Přijímání žádostí do 13. ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko je v plném proudu. Své žádosti můžete zasílat do 20. února.

O čtyřech nedělích budou střílet volně žijící holuby
Český Brod – Ve městě se chystá další lov volně žijících zdivočelých holubů. Uskuteční se v neděli 28. ledna, 4. února, 11. února a 4. března vždy v čase od 15 do 18 hodin. Střílet se bude na náměstí v okolí kostela, radnice, v okolí školních budov a sokolovny, v areálu nemocnice a v jejím okolí, poblíž ZZN. dále v okolí školy v Liblicích a v lokalitě kolem kostela sv. Havla ve Štolmíři. Radnice žádá občany, aby se v dané dny nevystavovali nebezpečí a nevstupovali do prostorů, kde bude odlov probíhat. Pokud by došlo k pádu uloveného holuba na soukromý pozemek, je třeba jej předat organizátorům nebo lovcům. Chovatelé holubů by samozřejmě měli zajistit ochranu svých jedinců po dobu lovu ve svých holubnících nebo voliérách.