Na svazích u automobilky přibylo na 15 tisíc keřů
Ovčáry – Svahy v okolí automobilky TPCA jsou nově osázené. Přibylo tam téměř 15 tisíc keřů a 30 stromů. Díky tomu by mělo dojít ke snížení vodní a větrné eroze, zlepšení stability svahu a posílení biodiverzity, tedy pestrosti druhů. Dále budou takto vytvořeny nové zdroje potravy i možnosti úkrytu pro drobné živočichy, sníží se prašnost a díky různorodosti barev dřevin v průběhu ročních období bude celá lokalita také o poznání hezčí. Nyní po výsadbě dřevin ještě navazuje tříletá péče zhotovitele, po jejímž uplynutí budou plochy předány správci městské zeleně v Kolíně, tedy společnosti AVE Kolín.Vychází další brožura o přírodních lokalitách
Starý Kolín – V těchto dnech vychází jedenáctý díl série Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska, kterou vydává kolínský odbor životního prostředí. Autoři se tentokrát zaměřili na přírodu a historii rozlehlého ostrova zvaného V Souškách, který se nachází u Starého Kolína. Brožury budou distribuovány do kolínských škol, na příslušné obecní úřady a pro občany Kolína budou k dispozici v Městském informačním centru Kolín, na podatelně MěÚ nebo přímo na odboru životního
prostředí.

V Sendražicích mají nově opravenou silnici
Sendražice - Oprava ulice V Zahradách v Sendražicích mezi křižovatkou s Příčnou a křižovatkou s Hlavní ulicí je u konce. Součástí akce byla rekonstrukce komunikace v délce 160 metrů, veřejného osvětlení a sadové úpravy. Komunikace byla navržena jako obousměrná jednopruhová. Auta se tedy mohou vyhýbat v místech vjezdů. Opravil se také vodovodní řad.

S platbami v hotovosti je už třeba si pospíšit
Kolín – Posledním dnem letošního roku pro příjem hotovosti na Městském úřadě Kolín je čtvrtek 28. prosince (úřední hodiny 7 – 15 hodin). Po tomto datu již nebude možné přijímat hotovost na všech pokladnách včetně pracoviště Czech POINT (ověřování).