Radnice řešila ještě vlastnické vztahy k pozemkům, ne všechny patřily městu, ale podle slov starosty Michaela Kašpara jsou už v letošním rozpočtu města na potřebnou úpravu tankovacích míst připravené peníze.

Členové Klubu přátel muzea rekapitulovali rok

Výroční setkání členů Klubu přátel muzea s vedením Regionálního muzea v Kolíně se uskutečnilo ve Veigertovském domě. Účastníci rekapitulovali dění za uplynulý rok a probrali i program a výhody, které čekají na členy klubu letos. Nechyběla při kávě a drobném občerstvení. Hovořilo se o správě objektů muzea, o sbírkách a restaurování sbírkových předmětů stejně jako o připravovaných expozicích, výstavách a doprovodných programech.

Klub přátel muzea funguje od roku 2011 a sdružuje příznivce a přátele Regionálního muzea v Kolíně, nabízí jim prostor pro setkávání, muzejní expozice jsou pro otevřené větší než obvyklou měrou apod. Registraci do klubu pro letošní rok je ještě možné udělat v Regionálním muzeu v Kolíně – v Červinkovském domě.

Zastupitelé projednají odpady i zdravotní středisko

Zastupitelé Kouřimi se na svém dalším zasedání sejdou ve středu 29. ledna od 18 hodin v obřadní síni radnice. Projednávat budou například vyhlášku o nakládání s odpady, dopravně – bezpečnostní projekt pro pěší a automobilovou dopravu nebo výběrové řízení na vytvoření studie a všech stupňů projektové dokumentace pro výstavbu zdravotního střediska.

U železnice spalují dřevo, skončí zhruba v pátek

Do konce pracovního týdne bude Správa železnic spalovat dřevo na pozemku mezi železnicí a Palackého ulicí v Pečkách. Není tedy třeba se obávat, že u nádraží vznikl požár.