V areálu cukrovaru v nejbližší době vyroste ještě sběrný dvůr, na ploše mezi někdejší industriální budovou a kolejemi budou obyvatelům k dispozici kontejnery na všechny komodity včetně nebezpečného odpadu. Dalším budoucím objektem v cukrovaru bude sociální bydlení. Celkem 11 bytů vznikne z bývalé ubytovny a budou zhruba po třetinách 3+kk, 2+kk a 1+kk. Městys už přijímá žádosti o tyto byty a zájemců je dost. Posledním objektem pak bude ještě parkovací dům.

Výjezd na Prahu je opět průjezdný

Výpadovka z Kolína směrem na Prahu, tedy komunikace číslo I/38 H Pražská ulice, je opět plně průjezdná. Od minulého týdne tam probíhala oprava silnice, kterou při nedávné havárii vodovodního řadu silně podemlela vytékající voda. Otevřením frekventované komunikace tak samozřejmě skončila také nutnost použít objízdnou trasu, která veškerou dopravu směřovala na obchvat, kde se, zejména na sjezdech z obchvatné komunikace, tvořily delší kolony.

Obyvatelé Kouřimi nominují své dobrovolníky roku

V Kouřimi probíhá pátý ročník akce Dobrovolník roku. Každý může dobrovolníka nominovat přímo u starostky, v přízemí u okénka pokladny nebo oslovit někoho z členům rady starších. Nominovat lze v kategoriích: dobrovolnická sousedská a přátelská výpomoc, dobrovolnická práce v organizacích ve městě, dobrovolnická práce pro rozvoj města, pro plánování a úpravu veřejných prostranství, obyčejné lidské hrdinství, dobrovolník v sociálních a souvisejících službách, ve službách pro rodinu, dobrovolník v oblasti rozvíjení občanské společnosti, dobrovolník na poli organizování aktivit posilujících komunitu a dárcovství podporující život v komunitě. Slavnostní setkání občanů a vyhlášení titulu dobrovolník města Kouřim roku 2019 se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince.

V Sendražicích se plánuje výstavba

Radnice již nyní řeší smlouvu týkající se budoucí výstavby v Sendražicích v místech zvaných U Lesa. „Jde o plánovací smlouvu, ve které si jasně definujeme, za jakých podmínek je do budoucna pro město přípustné převzít infrastrukturu, komunikace a zeleň. Tedy tak, aby se už nikdy nestal případ typu Cihelna, Spálenka, Helada atd,“ uvedl starosta Michael Kašpar. V Sendražicích by se měly stavět rodinné domky. Vše je zatím v počátcích, toho času je tam pole, řeší se ještě vyjmutí z půdního fondu.

Přibudou dvě smart toalety

Městská rada v Kolíně přijala návrh na výběr dodavatele dvou chytrých toalet, z nichž jedna bude s úpravou pro imobilní občany. V obou bude možné použít platební kartu a bude možné si tam také dobít mobilní telefon. „První smart toaleta bude v Komenského parku místo stávajících WC, která jsou určena k demolici, druhá toaleta bude umístěna v lesoparku Borky,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocená nabídka za 455 tisíc korun bez daně za obě chytré toalety. Město na jejich pořízení získalo dotaci od ministerstva pro místní rozvoj.

Na Benešáku je už zákaz chytání

Výlov rybníku Benešák v Pečkách se blíží. Uskuteční se v sobotu 19. října. Proto je už nyní na rybníku zakázán rybolov. Hned po výlovu se vybraná firma pustí do revitalizace vodní plochy. Ta bude spočívat v odbahnění zátopy, úpravě dna, odstranění nevyhovující vegetace, obnově obvodových hrázek, výpustného, vtokového a výtokového zařízení. Cena prací bude kolem 7,8 milionu korun. Jak bude rybník nakonec po celkové revitalizaci vypadat, uvidí zájemci na ukázkách při sobotním výlovu.

Padl návrh na pojmenování mostu po Karlu Gottovi

Do rukou kolínského starosty Michaela Kašpara se dostal podnět jednoho z obyvatel, zda by nestálo za zvážení přejmenovat Nový most na most Karla Gotta. „S tímto podnětem je třeba se obrátit na Středočeský kraj, do jehož vlastnictví objekt spadá,“ uvedl starosta.

Obyvatelé mají nově zdarma poradenské služby

Každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci budou od nynějška vždy od 12 do 17 hodin v zasedací místnosti budovy Městského úřadu na Husově náměstí v Českém Brodě obyvatelům zdarma k dispozici poradenské služby společnosti Rubikon centrum. Lidé se tak mohou přijít poradit v oblastech zadluženosti, exekuce, nezaměstnanosti a nevyhovujícího zaměstnání, například z důvodu nízké kvalifikace, nevhodné pracovní pozice, nízkého platového ohodnocení, nebo v oblasti nepříznivých životních situací třeba i v důsledku trestní minulosti.

Město zajistí požární ochranu i pro sousední obce

Zastupitelstvo Kostelce nad Černými lesy schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zajišťování požární ochrany mezi obcí Kozojedy a městem Kostelec, stejně tak také s nedalekou obcí Krupá. Obce mají podle zákona o požární ochraně povinnost zřídit a spravovat jednotku požární ochrany, tuto povinnost ale mohou naplnit i tím, že uzavřou veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí nebo městem, které má jednotku požární jednotku. Právě toho obce Kozojedy a Krupá využily a domluvily se s městem Kostelec.