Pozor na prodejce pochybných tarifů
Český Brod - Radnice v Českém Brodě upozorňuje své obyvatele na prodejce pochybných tarifů. Na základě upozornění jedné z obyvatelek nabádá k ostražitosti. Ve městě se totiž momentálně pohybuje obchodní zástupce, který nabízí pochybný zvýhodněný tarif energií. Jestliže dorazí k vašim dveřím a budete mít pocit, že jedná nelegálně a nabídka je pofidérní, okamžitě volejte městskou polici na číslo: 736 675 756. „Budeme rádi, když informujete i starší lidi ve svém blízkém okolí a pomůžete jim v případě potřeby,“ nabádá vedení města.

Městys slavnostně přivítá další malé občánky
Škvorec – Městys chystá další slavnostní vítání občánků, které se uskuteční 8. března od 16,30 hodin v obřadní místnosti radnice. Do řad obyvatel Škvorce budou slavnostně přivítány děti narozené od dubna do prosince loňského roku. Účast na vítání občánků by rodiče měli nahlásit do 21. února na matrice. Jinak není třeba vyplňovat žádný formulář, nevybírá se samozřejmě ani žádný poplatek.Projednají například regulaci hazardních her ve městě
Úvaly – V sále domu s pečovatelskou službou se ve čtvrtek 8. února od 17 hodin sejdou městští zastupitelé, ale projednali například obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2018 o regulaci provozování hazardních her na území Úval, smlouvu na výkon činnosti Městské policie Úvaly na území nedaleké obce Tuklaty či plán odpadového hospodářství. Hovořit se bude také o rybářské chatě, která vloni v létě lehla popelem a na jejíž obnovu se nyní koná veřejná sbírka. Svým podílem a pomocí chce samozřejmě přispět také město.

Diakonie chystá kurz pro lidi pečující doma o seniory
Kolín – Pod záštitou místostarosty Tomáše Růžičky chystá Diakonie ČCE cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Kurz je určen laickým pečujícím z rodin starajících se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními spoty. Cyklus kurzů je zdarma, uskuteční se v klubu seniorů v Benešově ulici v Kolíně a začíná 2. března. Přihláška vyšla v městském zpravodaji, v elektronické podobě se můžete přihlašovat přes webový formulář na www.pecujdoma.cz, prostřednictvím e-mailu na michaela.lengalova@diakonie.cz, telefonicky na čísle 604 283 571.

Školka připravila cyklus seminářů pro rodiče
Cerhenice – Mateřská škola Cerhenice díky schválené dotaci připravila cyklus seminářů pro rodiče, kteří se aktivně zajímají o své dítě, jeho potřeby a sami se chtějí vzdělávat v této oblasti, získat nové informace, popřípadě také rady od odborníků. První z cyklu seminářů se uskuteční 13. února a nese název Je vaše dítě zralé pro vstup do základní školy? Zaměří se na školní zralost, připravenost na vstup do základní školy a možnosti odkladu školní docházky. Setkání povede ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Kolín Jaroslava Štětinová. Začátek semináře je 16 hodin v Mateřské škole Cerhenice ve třídě Včeličky. V dalších seminářích se bude konat přednáška výživové poradkyně pro děti Blanky Markové Medunové, připraven je i seminář o logopedické péči.