V areálu bývalého cukrovaru vznikne sběrný dvůr
Cerhenice – V areálu bývalého cukrovaru chystá vedení Cerhenic velké akce. Plánuje tam parkovací dům, dílny pro základní školu a sociální byty. Než dojde na uskutečnění rozsáhlých a finančně náročných záměrů, plánuje se ještě sběrný dvůr. Ten by měl vzniknout v prostoru bývalého cukrovaru za budoucím parkovacím domem, nyní bývalou technologickou halou. „Podobné místo nutně potřebujeme, a to zvlášť nyní, kdy od jara rozjíždíme speciální třídění směsného a bioodpadu a budujeme i větší podzemní kontejnery,“ uvedl starosta Marek Semerád. Pokud vše vyjde, bude sběrný dvůr k dispozici občanům od příštího roku.

Tradiční akce Ukliďme Pošembeří je opět za dveřmi
Českobrodsko – Jarní úklidy se blíží. V termínu od 16. března do 15. dubna se uskuteční už osmý ročník tradiční akce Ukliďme Pošembeří = Ukliďme svět, ukliďme Česko. Ryze dobrovolnická akce zaměřená na úklid veřejných prostranství v regionu Pošembeří probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v rámci celorepublikové kampaně. Cílem je uklidit černé skládky a další nepořádek v okolí. Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. Vloni se zapojilo 71 organizací, 2589 dobrovolníků, z toho 1757 dětí do 15 let. Bylo uklizeno 289 pneumatik a cca 72 tun dalšího odpadu, atd. Zájemci se mohou připojit ke skupině ve svém okolí nebo si mohou udělat skupinu vlastní.

Přibudou další podzemní kontejnery v Palackého ulici
Český Brod – Vybudování dalších podzemních kontejnerů v Palackého ulici plánují nyní v Českém Brodě. Zároveň chtějí pořídit pro domácnosti obyvatel popelnice na tříděný odpad. Oboje by se mělo uskutečnit během letošního a příštího roku. Akce vyjde na 2,5 milionu korun, přes dva miliony by měla tvořit dotace. 

Obnovila se služba pro neslyšící
Kolín - Poradenské centrum Kolín ve Sluneční ulici obnovilo služby pro sluchově postižené lidi. Neslyšící se mohou na centrum obrátit pro pomoc při vyplnění formuláře či vysvětlení dopisu, nedoslýchavým se pak dostane pomoci při údržbě sluchadla, například při výměně hadičky, baterií, odvoz do servisu. Všem klientům centrum poskytne poradenství k průkazkám ZTP a dalším sociálním dávkám od úřadu práce. Nejbližšími termíny, kde lze centrum navštívit, jsou 22. březen, 26. duben, 24. květen a 28. červen vždy v době od 12 do 15 hodin.

Po zimní přestávce se opět rozjedou práce v Pražské ulici
Kolín – Začátkem března začnou další práce na celkové revitalizaci Pražské ulice. Vodohospodářské sdružení bude rekonstruovat vodovodní řad v horní části ulice u křižovatky Sluneční – Modrý bod a městem vybraný zhotovitel naopak začne ve spodní části v úseku od náměstí Republiky, od křižovatky s Úzkou ulicí, po křižovatku s Kmochovou.