Bazilika potřebuje nové varhany

V obci Tismice se rozeběhla sbírka na pořízení nových píšťalových varhan pro tamní baziliku. Peníze lze posílat na transparentní účet 2101623783/2010, přispět lze i do kasičky na obecním úřadě nebo během akcí v bazilice. Dárcům lze na požádání samozřejmě vystavit doklad. Obec je garantem, že peníze nebudou použity jinak než na uvedený účel. Na obnovu románského kostela Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 12. století, který se dochoval téměř v původním stavu, už několik let střádají peníze také krajané v Holandsku.

Chystají setkání dříve narozených

Obec spolu s TJ Sokol Jestřabí Lhota připravuje setkání dříve narozených. Uskuteční se v areálu sportoviště v sobotu 17. srpna. K této příležitosti chystá mimo jiné také výstavu historických fotografii. Prosí proto všechny, kteří nějaké vlastní, aby je přinesli na obecní úřad nebo kontaktovali starostu. Pracovníci úřadu si fotografie vyzvednou, naskenují a obratem zase vrátí zpět. Účastnící setkání v nejbližších dnech obdrží každý osobní pozvánku.

Na náměstí začíná oprava chodníků

Začínají stavební práce na Komenského náměstí v Zásmukách, kde vzniknou nové chodníky. Nejprve se bude pracovat v parku na postranním chodníku ze zámkové dlažby, tedy kolem parkoviště až k autobusové zastávce. Částečně proto bude omezen přístup do parku a k zastávce. Omezena budou i parkovací místa před školou. Po ukončení těchto prací bude následovat oprava chodníku kolem základní školy. Zde dojde k výměně staré dlažby za novou.