Nový plán myslí na pečující lidi
Kolín – Městská rada schválila aktualizaci plánu rozvoje prorodinné politiky města, který byl z roku 2015, nyní byl aktualizován do roku 2020. Novinkou je priorita, která reflektuje na pečující lidi v rodinném prostředí. „Všichni znáte situaci, kdy se člověku zdá, že je vše v pořádku, najednou se ale něco stane, člen rodiny se vrátí z nemocnice a potřebujete pomoci,“ říká místostarosta Tomáš Růžička. Proto je podle jeho slov v plánu myšleno na kurzy pro neformálně pečující, městskou půjčovnu kompenzačních pomůcek a podobně.

Školy mohou dát byty svým lidem
Kolín – Všechny městské mateřské a základní školy mají nyní nové zřizovací listiny, které na svém posledním zasedání schválilo městské zastupitelstvo. Nejdůležitější změnou je možnost nakládání s byty v areálu škol. Dosud s nimi disponoval městský odbor správy bytů, nově to je v pravomoci ředitelů. „Je to benefit v rámci škol, které mohou byty nabídnout svým zaměstnancům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, třeba školníkovi nebo uklízečce,“ shrnul místostarosta Michael Kašpar. Celkově se jedná zhruba o pět bytů.

Lidem slouží sběrné místo
Cerhenice – Vedení městyse vyšlo vstříc obyvatelům, kteří volali po sběrném dvoru. „Do doby, než bude hotový moderní, prostorný sběrný dvůr v areálu bývalého v cukrovaru, slouží občanům sběrné místo v lokalitě zvané u chovatelů na Náměstí Míru,“ uvedl starosta Marek Semerád. Otevřeno je do října každou středu od 15 do 18 hodin. Odkládat je zde možné bioodpad či velkoobjemový odpad z domácností. Jak na radnici připomínají, do kontejneru na bioodpad nepatří tekuté zbytky jídel, oleje, zbytky masa a kostí, popel z uhlí, kameny, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady, které se tam občas objeví, a tím se celý kontejner bioodpadu znehodnotí. Kontejner je určený na trávu, plevel, větvičky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, odpad z kuchyně rostlinného původu.

Ovčáreckou ulici čeká ještě jednou uzavírka
Kolín – Během srpnových dnů čeká na řidiče ještě jednou uzavírka Ovčárecké ulice. S tou už se potýkali v loňském roce, kde se tam na několik etap opravoval povrch. Nyní se budou dodělávat poslední dva kousky. Od pondělí 6. srpna se bude pracovat mezi železniční vlečkou a odbočkou do Kolínské ulice, provoz budou řídit semafory. Druhý, delší úsek od výjezdu z Kolína až téměř ke kruhové křižovatce u Ovčár si vyžádá celkovou uzavírku, objízdná trasa povede přes sousední obce Veltruby. Oba úseky by měly být hotové do 17. srpna.