Infocentrum soutěží v klání
Kolín – Turistické informační centrum ve Veigertovském domě v Kolíně aktuálně soutěží v klání popularity „Informační centrum 2018“. Na stránkách Regionálního muzea v Kolíně najdete odkaz, kde lze dát kolínskému infocentru svůj hlas. Soutěž trvá do konce srpna. Pokud máte dobrou zkušenost s infocentrem v jiném kraji, pak i jemu můžete hlas dát. Hlasování v anketě je možné z jedné IP adresy vždy pro jedno informační centrum v jednom kraji, tedy maximálně lze hlasovat pro 14 infocenter ve všech krajích jedním hlasujícím.

Před atletickým stadionem by už neměly být louže
Kolín – Zpevnění plochy u atletického stadionu, konkrétně trojúhelníku, občas bahnitého přímo před ním, připravuje město Kolín. Hotovo by mohlo být přes léto. Nebude to asfalt, ale podél silnice přejezdové obrubníky a za nimi štěrkodrť, aby se byl terén rovný, netvořily se kaluže a voda se na rozdíl od současné doby vsakovala.

Zastupitelé dali znovu zelenou opravě koupaliště
Úvaly – Zelenou zahájení rekonstrukce koupaliště dalo zastupitelstvo Úval na svém posledním zasedání. Práce by tak měly začít hned, jak firma získá stavební povolení, tedy zhruba v druhé polovině srpna. Samotné práce jsou naplánovány na tři čtvrtě roku (přesně na 270 dnů). Původně zastupitelstvo schválilo limit na rekonstrukci koupaliště 20 milionů korun. Do výběrového řízení se ale přihlásila jen jedna firma s nabídkovou cenou téměř jednou tak vysokou. Proto muselo zastupitelstvo schválit zahájení rekonstrukce ještě jednou. Vzhledem k nákladům, které navíc nejsou kryté žádnou dotací, bude muset město v příštích dvou letech omezit investice do ostatních oblastí na nezbytné minimum.

Chystá se zateplení jídelny a haly u ZŠ Prokopa Velikého
Kolín – Město připravuje zateplení internátu Základní školy Prokopa Velikého v Kolíně, tedy budovy, kde je školní jídelna, a zároveň také haly Bios v témže areálu. „Je tam možnost čerpat docela zajímavé dotace,“ podotkl místostarosta Michael Kašpar. Součástí akce by měla být i výměna rekuperace na biosce. Pokud se nyní připraví a uspěje žádost o dotaci, mělo by se začít pracovat příští rok.

Zjišťují názory obyvatel na budoucí podobu parku
Český Brod – Ve sbírání názorů obyvatel na budoucí podobu městského parku pokračuje českobrodská radnice. Na dotazníkové šetření v rámci akce Feneg nyní navazuje krátká anketa na webových stránkách města, třeba pro ty, kdo se u stánku s prezentací návrhu revitalizace parku nezastavil a anketu nevyplnil. Anketa skončí posledního června. Výsledky budou sloužit jako podklady pro plánované úpravy parku.

Největší část fasády gymnázia se udělá o prázdninách
Kolín – Na místě samém, tedy v budově kolínského gymnázia, se uskutečnila schůzka vedení města se stavební firmou, která se pouští do rekonstrukce historických fasád budovy. Lešení se začne stavět na čelní straně směrem k Žižkově ulici a na straně k nemocnici. Prozatím se vynechá jen vchod, protože v budově se ještě učí. Tyto dvě strany by firma chtěla stihnout přes prázdniny, protože je tam nejvíc učeben. Na opačné straně, kde jsou více chodby, se pak bude pracovat i v novém školním roce. Práce budou probíhat ve spolupráci s památkáři, hotovo by mělo být za 25 týdnů. Takže pokud nepřijdou brzy mrazy, mělo by se končit v listopadu. Práce vyjdou na 11,5 milionu korun.