Tam se budou opékat buřtíky, bude komentovaný výklad o historii vrchu a proběhne zde i natáčení pro jeden televizní magazín. A historik Jan Psota má v plánu tam Otomaru Dvořákovi darovat výtisk své publikace Klepec - vrch na Kolínsku.

I chodník by mohl vsakovat déšť

Polepy – Obec plánuje návštěvu odborníka, který se věnuje novému technickému řešení povrchů chodníků či parkovacích míst. Tato novinka umožňuje zasakování dešťové vody a zpomaluje její odtok. Starosta se již zúčastnil semináře na toto téma, které by mohlo být využitelné pro celou řadu měst a obcí. Zároveň se nabízí možnost získání státní dotace z operačního programu životní prostředí, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů.

Obec zkolaudovala novou kanalizaci

Vrbčany – Obec získala kolaudační souhlas na kanalizaci a zkušební provoz na čističce. Od této chvíle je tedy možné se připojovat na obecní kanalizaci, ale nejdříve je třeba mít uzavřenou písemnou smlouvu s obcí na odvádění odpadních vod, kterou s obyvateli uzavřou na obecním úřadě. Dále je potřeba mít správné napojení potrubí, tj. svedenou odpadní vodu z celé domácnosti, ale bez okapu. U každé domácnosti proběhne zkouška kouřovodem, zda není napojen okap do obecní kanalizace.

Překládka kabelů měla začít zhruba za měsíc

Poříčany – Stavební práce spojené s uložením dosud nadzemního elektrického vedení v ulicích V Průhonu a Českobrodská do země budou zahájeny na přelomu měsíců května a června. Vlastníci dotčených nemovitostí by měli v předstihu dostat písemné oznámení s podrobnějšími informacemi, ve kterém budou mimo jiné vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů (ideálně telefonního čísla) zhotoviteli stavby. Tento kontakt by pak měl výrazně usnadnit a urychlit komunikaci.