Upraví prostor před ZŠ Ovčárecká
Kolín – Město chystá rekonstrukci prostoru před Základní školou Ovčárecká. Jedná se o místo, kde jsou velké tisy a kovové zábradlí. Původní návrh byl, že by se zeleň změnila, ale nakonec budou tisy zachovány, přibudou lavičky, dojde k předláždění a ulice bude oddělena nižší gabionovou zdí. Výhodou je, že tato rekonstrukce nebude mít vliv na dopravu. Práce by se měly uskutečnit přes léto. „Uvidíme, jak se podaří vysoutěžit, firmy mají spoustu zakázek, nestíhají se ani přihlašovat do soutěží,“ poznamenal místostarosta Michael Kašpar.

Ošetřili stavby proti hmyzu
Kouřim – V muzeu lidových staveb proběhla u dvou staveb fumigace, tedy chemické ošetření zabraňující množení dřevokazného hmyzu. Akce proběhla ve spolupráci s Lučebními závody Draslovka Kolín, jejíž odborníci posuzují účinnost prostředku na památkově chráněné stavbě. K fumigaci byl použit vysoce toxický prostředek na bázi plynného kyanovodíku, který hubí dřevokazný hmyz, ale po dokonalém odvětrání prostoru je neškodný. Odborného ošetření se dočkal depozitář, ve kterém jsou uskladněné rozložené stavby lidové architektury, které čekají na znovupostavení v rámci další fáze dostavby skanzenu, a také již stojící sýpka z Budče. Ta byla do skanzenu přenesena jako jeden z prvních objektů již v 70. letech. Zhruba před rokem a půl byla provedena kompletní rekonstrukce její střechy.

Obec čeká na výsledek žádosti o dotaci na vybavení knihovny
Polepy – Žádost obce o dotaci na další vybavení knihovny z fondů Středočeského kraje zatím neprošla hodnocením. Polepy tak stále ještě mají šanci na získání peněz na nákup zařízení pro hlasité čtení knih a vybavení pro společenské aktivity v knihovně.

Od čarodějnic se opět změní dopravní režim v centru
Úvaly – Počínaje týdnem, který začíná čarodějnicemi, dojde k další změně dopravy v centru města v souvislosti s jeho velkou probíhající rekonstrukcí. Od 30. dubna bude kompletně uzavřen prostor před drogerií a nebude možné vjíždět do ulic Hálkova a Komenského. Takto tu bude zhruba do konce května. Směr dopravy bude stále směrován do Tyršovy ulice. Husova ulice zůstane nadále jednosměrná. Cesta pro pěší bude vést po levé straně směrem k základní škole okolo cukrárny. Příjezd z Husovy ulice k domům v Hálkově a Komenského nebude možný, do těchto ulic se řidiči dostanou pouze z Riegerovy ulice kolem Výmoly.

Městys žádá o dotaci na domácí čističky pro tři obce
Plaňany – Do konce měsíce hodlá plaňanská radnice podat žádost o dotaci na domovní čističky odpadních vod pro obyvatele obcí Blinka, Hradenín a Poboří. Po vydání akceptačního protokolu budou všichni účastníci projektu vyzváni, aby se dostavili na úřad městyse a uzavřeli s městysem smlouvu o společné realizaci akce. Podpis této smlouvy musí být ověřen. Dále účastníci zplnomocní městys, aby za ně mohl ve věci dotace jednat.