Lampy se rozsvítí do konce měsíce

V ulicích Potoční, Sportovní a Masarykova v Polepech odpojil zhotovitel nového rozvodu elektřiny nadzemní vedení a tím i napájení veřejného osvětlení včetně veřejného rozhlasu a vyhřívání dopravních zrcadel. Nové veřejné osvětlení bude instalovat společnost AVE Kolín. Provozuschopné bude do konce měsíce. Práce budou probíhat postupně, nejprve je nutné propojit nové sloupy v Masarykově ulic s rozvaděčem na hasičské zbrojnici a poté bude možné připojit ulice po obou stranách potoka.

Síť posílí dva nové zdroje vody

Město Český Brod připravuje nové vodní zdroje a jejich napojení na veřejný vodovod. Hotová je už projektová dokumentace a vydané i stavební povolení. Jeden z účastníků řízení se ale proti stavebnímu povolení odvolal, musí se tedy ještě počkat, jak krajský úřad jakožto odvolací orgán rozhodne. Pro napojení dvou nových zdrojů vody je třeba vybudovat vodovodní přivaděč ze Zahrad, který bude měřit celkem sedm a půl kilometru. Předpokládané náklady na výstavbu jsou kolem 80 milionů korun.

Lidé dostanou popelnice zdarma

Obec Poříčany od příštího roku upraví svoz komunálního odpadu, bioodpadu a tříděného odpadu z domácností. Uspěla totiž s žádostí o dotaci na pořízení odpadových nádob na kompostovatelný odpad, plasty a papír z operačního programu životní prostředí. V současné době běží výběrové řízení na dodavatele. Nádoby, které budou pro všechny domácnosti zdarma, by měly být k dispozici v průběhu března příštího roku, na nový systém svozu by obec chtěla najet od začátku dubna.

V Kolíně začala konference o školství

Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Základní škola Mnichovická Kolín pořádají od čtvrtka 14. listopadu dvoudenní vědeckou konferenci s názvem Škola, učitel, žák s podtitulem Proměny české školy ve 2. polovině 19. století. Konference bude sledovat vývoj českého školství, pokusí se zasadit vývoj do širšího obrazu vymezeného nejen hranicemi rakousko-uherské monarchie. Zřetel bude věnován vzdělávání učitelů, veřejnému působení učitelů apod.

Rekonstrukce čističky a stavba kanalizace finišují

Před dokončením je v Poříčanech aktuálně rekonstrukce a intensifikace čistírny odpadních vod a výstavba kanalizace – jih obce, a to včetně veřejné části domovních přípojek. Došlo už i k obnově asfaltových povrchů po výkopech, dokončovací práce budou hotové do konce tohoto měsíce a kolaudace celého díla je plánována na čtvrtek 28. listopadu.

Muzeum zve do Bartoloměje

Do pátku 22. listopadu si mohou pedagogové objednávat edukační interaktivní program seznamující s kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně, s jeho historií a architekturou.

Živičnou vrstvu chtějí udělat do konce měsíce

V Kolíně pokračuje oprava komunikace v Písečné ulici. Položená už je zámková dlažba, nyní se dělají konstrukční vrstvy komunikace a terénní úpravy zelených ploch. Pokládka živičné vrstvy je plánovaná na poslední listopadový týden.