Projednají dopravu i novou školku
Český Brod – Od 18 hodin v obřadní síni se ve středu sejdou zastupitelé města, aby řešili například dopravní obslužnost, prodej a odkup pozemků nebo pravidla privatizace bytů v bytovém domě v Mozartově ulici. Bude se projednávat příspěvek na investice pro místní rybářskou organizaci, hovořit se bude také o možnostech provozování vodohospodářské infrastruktury města, o smlouvě o budoucím bezúplatném převodu veřejné dopravní a technické infrastruktury Na Kutilce nebo o výběru zpracovatele projektové dokumentace na novostavbu Mateřské školy Kollárova.

Pokročily přípravy nových pavilonů
Kolín – Město má hotový projekt pro stavební povolení na nástavbu Základní školy Mnichovická a na pavilon, který bude sloužit společně pro ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova. „Nejlépe na podzim bychom rádi vysoutěžili dodavatele stavby, aby se příští rok mohlo stavět. Dohromady obě akce obnáší v projektové ceně zhruba 40 milionů korun, 90 procent by měla tvořit dotace,“ popsal místostarosta Michael Kašpar. Pavilon pro dvě školy vznikne vedle tělocvičny Bezručova, každá ze škol by z dvoupatrového pavilonu měla mít jedno poschodí. Nebudou chybět kabinety, bezbariérové WC, budou se budovat samozřejmě schodiště a vstupy z obou škol. V nástavbě u ZŠ Mnichovická najdou místo tři odborné učebny a školní poradenské pracoviště. Nástavbou se také vyřeší bezbariérovost budovy.

Iktové centrum získalo ve Švédsku mezinárodní ocenění
Kolín – Iktové centrum Oblastní nemocnice Kolín zviditelnilo na mezinárodním poli neurologické oddělení i celou kolínskou nemocnici. V rámci největší evropské iktové konference ESOC 2018, která se uskutečnila ve švédském Göteborgu, získalo nejvyšší možné ocenění, a to Diamantový statut Iktového centra. Iktové centrum bylo pod vedením emeritní primářky Ludmily Bláhové v Kolíně otevřeno na základě auditu Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2011, čímž se zařadilo do celonárodní sítě pracovišť specializujících se na diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod. Centrum bylo dovybaveno v roce 2014, dnes pokračuje v péči o závažné pacienty pod vedením primáře Zdeňka Topinky. Ocenění bude předáno zástupcům nemocnice v rámci zářijového Československého cerebrovaskulárního kongresu v Mikulově.

Další ulice dostaly nový kabát
Cerhenice – Po výstavbě sítí se městys Cerhenice pustil do oprav silnic, tentokrát v ulicích Na Kopě a 9. května. Jako další plánuje opravit ulice Za Štěpnicí, Polní a dále komunikaci od kostela sv. Jana Nepomuckého k environmentálnímu centru. Nezapomene se samozřejmě ani na Cerhýnky. „Děkuji všem obyvatelům za pochopení s komplikacemi zejména v dopravě, jež podobné opravy provázejí,“ řekl starosta Marek Semerád.