Na akce ve městě rozdělili radní přes sto tisíc korun

Kolín – Městská rada v Kolíně schválila na doporučení komise školské a mládeže příspěvky na pořádání akcí ve městě. Na dubnový dětský sportovní den přispěla 7500 korunami, na akci Hrou proti AIDS, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Kolín od 13. do 24. května, schválila příspěvek šest tisíc korun.

Třičtvrtěroční projekt Hmyzí olympiády na Základní škole Lipanská radní podpořili sedmi tisíc korunami, DDM dostal na Mladého zahrádkáře (9. května) 1200 korun, spolek Děti ulice na Bojkot Fest (18. května) pak 20 tisíc korun, katolická škola na kuchařské klání tentokrát na téma svatba, jež se odehrálo koncem měsíce, sedm tisíc korun.

Základní škola Lipanská bude 14. května pořádat školní akademii a od města na ni dostala 21 tisíc korun. Na propagaci smyčcového orchestru ARCHI při základní umělecké škole město přidalo 25 tisíc korun a na akci Není zvíře jako zvíře, která se uskuteční v říjnu na Základní škole Kmochova, pak osm tisíc korun.

Poslední etapy prací přinesou další změny u autobusů

Ždánice – Ve třetí a čtvrté etapě rekonstrukce průtahu Ždánicemi (tedy od 12. do 24. května) bude uzavřen výjezd z ulice u okálů. Budou zrušeny zastávky u Svatých Jánů a naopak obnoveny zastávky autobusů linky 381 v obci. Zde bude docházet i k přestupům mezi autobusy 381 a 421.

Zastávka všech autobusů 421 směrem na Sázavu a školní autobus bude dočasně přemístěn k č.p. 107 na konci Sokolské ulice. Autobus 421 směr Kouřim a Kolín bude zastavovat na hlavní silnici společně s autobusem 381 na zastávce směrem na Kutnou Horu. Autobusy 421 budou projíždět obcí od Nykosu a Mareximu do Sokolské ulice. Výjezd ze sokolské ulice na hlavní bude možný pouze vpravo s příkazem „zařaď se do kolony“.

Město Kolín prošlo auditem

Kolín – Město Kolín prošlo auditem. Firma, jež ho prováděla, dělá audity například i pro Kladno, Teplice, léta už také hokejové Spartě. Výsledkem přezkoumání v Kolíně je „bez nedostatků“. Auditoři zkoumali použití fondů, dotačních peněz, vyúčtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu, nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek i to, aby město nepřesáhlo šedesát procent dluhu ve vztahu k příjmům. „To už nepřesahujeme, takže nám nebude kráceny příjmy ze sdílených daní,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Dětské hřiště má nové hrací prvky

Kolín – Na dětském hřišti v kolínských Sendražicích mají nejmenší obyvatelé k dispozici nové herní prvky. „Na žádost komise pro příměstské části a dlouhodobě i samotných obyvatel Sendražic jsme se rozhodli vyčistit lesík za školkou, v posledních dnech byly na hřiště instalovány hezké prvky, například prolézací hrad,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Hřiště před sběrným dvorem hned vedle školy a školky mohou využívat samozřejmě nejen Sendražáci.

Na Den rodiny řidiči neprojedou částí náměstí

Český Brod – Na čtvrtek 16. května je plánovaný Den rodiny. Proto bude od 8 do 18 hodin uzavřená část náměstí Arnošta z Pardubic, a to od zvonice na křižovatce s ulicí Krále Jiřího po křižovatku se Suvorovovou ulicí. V těchto místech nebude možné ani parkování.

Mlékovická kaplička by se měla dočkat rekonstrukce

Mlékovice – Kaplička v Mlékovicích by se měla co nevidět dočkat potřebné rekonstrukce. Vedení Toušic, pod které Mlékovice spadají, podává žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady se odhadují na půl milionu korun, obec bude práce spolufinancovat 150 tisíc korunami, které už má zanesené ve svém letošním rozpočtu.