Kontejnerové stání se dočká zastřešení

Od pondělka 13. ledna se bude pracovat na úpravě kontejnerového stání v českobrodské Jatecké ulici naproti pizzerii Malechov. Místo se mimo jiné dočká také zastřešení, což by mělo alespoň částečně přispět k větší čistotě. Větší část podílu na pořádku je už na lidech samotných. Práce se uskuteční v rámci akce, na kterou se českobrodským technickým službám podařilo získat dotaci a jejíž součástí je i dodávka nádob na tříděný odpad papír a plast. Ty budou k dispozici v technických službách přibližně v druhé polovině února.

Práce na opravě budovy, kde sídlí pošta, finišují

Do finále jdou v Cerhenicích stavební úpravy budovy č.p. 228, tedy objektu, kde sídlí pobočka České pošty. Práce začaly v srpnu, hotovo by mělo být co nevidět. Záměrem městyse jakožto investora je provést stavební úpravy tak, aby zde vznikl objekt o dvou nadzemních podlažích, kdy dole bude opět pobočka České pošty a o patro výš pět bytových jednotek.

Jiráskovo náměstí čeká letos architektonická soutěž

Během letošního roku by měla proběhnou architektonická soutěž na plánované velké úpravy Jiráskova náměstí v Kolíně. Jak uvedl starosta Michael Kašpar, možná se stihne zadat i zpracování projektové dokumentace na tuto akci.

Provoz z Lázeňské ulice k zámku bude obousměrný

Město Kostelec nad Černými lesy připravuje změnu dopravního režimu na náměstí Smiřických. Provoz z Lázeňské ulice směrem k zámku bude obousměrný. Nejenže se tím uvede dopravní značení do souladu s dopravním pasportem města, ale vyhoví se také požadavku stavební firmy, která ve městě buduje kanalizaci.

Zahradu knihovny propojí s Masarykovým mostem

 Vnitroblok domu s pečovatelskou službou v Husově ulici v Kolíně čeká rekonstrukce, práce se budou týkat i průchodu od starého mostu nad tratí směrem k zahradě knihovně. Letos se uskuteční první část prací, tj. právě revitalizace zahrady knihovny, kde dojde k vybudování altánu, přibudou schody, odpočinkové místo, propojení s Masarykovým mostem.

Městys chce revitalizovat bývalé koupaliště Hvězda

Městys Cerhenice podává žádost o dotaci na revitalizaci bývalého koupaliště Hvězda. To zaniklo už před třemi desítkami let v důsledku restitucí. Vedení městyse by rádo uspělo s žádostí o podporu prostřednictvím MAS Mezilesí a vybudovalo průtočnou tůň s hloubkou kolem půl druhého metru. Projektant vyčíslil náklady na 2,8 milionu korun, dotace by měla pokrýt 95 procent nákladů. Městys Hvězdu již před dvěma lety získal do svého vlastnictví tím, že pozemek směnil se soukromým vlastníkem za jiný. „Hned jsme začali vodní dílo projektovat. Na Hvězdu je tudíž od října loňského roku vydané vodoprávní povolení,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Starostka s místostarostkou zvou obyvatele na čaj

Kdo z obyvatel Peček má dotazy, stížnosti, podněty, může to přijít říct osobně u šálku čaje starostce Aleně Švejnohové a místostarostce Ivetě Minaříkové. Čaj si můžete dát přímo v obřadní síni radnice, a to ve středu 29. ledna od 16 do 18 hodin. V případě, že někomu termín nevyhovuje, lze si domluvit individuální setkání v sekretariátu starostky na telefonním čísle 321 785 051.

Při stavbě pavilonu narazili na skálu

Výstavba nového pavilonu, který vyrůstá mezi Masarykovou a Bezručovou školou v Kolíně a pro obě školy bude také sloužit, se mírně zdržela. „Narazilo se na skálu a bylo nutné překládat kanalizaci,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Jak doplnil starosta Michael Kašpar, poskytovatel dotace s posunem termínu souhlasí. Nový pavilon poskytne prostor pro nové učebny přírodních věd, dílny a polytechnickou učebnu. Bezbariérový přístup do něj, a tudíž i do obou školních budov, pak zajistí výtah.

Do soutěže přišlo plných 37 návrhů

V těchto dnech vypršel termín, do kdy bylo možné podávat návrhy do výtvarně – architektonické soutěže na vytvořen uměleckého díla v lokalitě kopce Vinice v Kolíně. O soutěž byl, jak vidno, mezi umělci a architekty značný zájem – přihlásilo se úctyhodných 37 návrhů. Odborná porota složená z architektů, krajinářů, výtvarníků a zástupců města bude vybírat ten nejlepší ve dnech 27. – 28. ledna. Co na Vinici nakonec vznikne, nechala radnice z velké části na fantazii a kreativitě tvůrců návrhů.