Stěžejní část oslav se uskutečnila na fotbalovém hřišti, kde vyhrávaly dvě kapely, svůj um předvedli místní hasiči, děti se vydováděly na atrakcích a všichni si dali něco dobrého k snědku.

Oslav se účastnilo i 55 členů výpravy ze slovenské partnerské obce Krakovany u Piešťan. Krakovanští se vzájemně navštěvují každé čtyři roky. Při příležitosti oslav výročí založení českých Krakovan si společně český a slovenský krakovanský tým sehrály přátelský fotbalový duel.

Přijelo i osm zástupců další partnerské obce – polského Poliel'ova.