Součástí nové přeložky mají být tři nové mimoúrovňové křižovatky a jedenáct mostů. Souhlas se stavbou nové silnice schválila v pondělí Rada kraje. Podle hejtmanky nová trasa zajistí kvalitní silniční spojení mezi Prahou a Kolínem při využití dálnice D11.

První vybočení ze stávající trasy má být u Poděbrad před Osečkem, kde je v plánu vybudování severní mimoúrovňové křižovatky. Chystaná přeložka tak bude vlastně obchvatem zmíněných čtyř obcí mezi Poděbrady a Kolínem. „Fyzické úpravy silnice číslo 38 jsou umístěny až za křížením s dálnicí D11,“ upřesnil náměstek hejtmanky Miloš Petera.

Celková délka vlastní úpravy vozovky činí 10,158 kilometru. Vybudováno by mělo být 11 mostních objektů, z toho 5 na hlavní trase a 6 na křižujících komunikacích. Dále 3 mimoúrovňové křižovatky, a to Ohrada (jižní), Velim (střední) a Oseček (severní). Záměr vybudování nové přeložky se nachází na území obcí Poděbrady, Oseček, Pňov – Předhradí, Nová Ves I, Velim, Křečhoř a Kolín.

Trasa je navržena v uspořádání 2+1, přičemž dva pruhy ve směru na Poděbrady povedou od Nové Vsi po sjezd na Oseček, ve zbytku trasy budou dva pruhy ve směru na Kolín. Podle stávajících plánů by se nová silnice měla začít stavět v roce 2028. Dokončena by měla být v roce 2030.