„Na to, aby děti alespoň zevrubně poznaly ekosystém lesa, stačilo sice vyrazit kousek za plot naší školky, kde je zalesněná část parku. Ale! To nestačí. Snaha vysvětlit dětem práci myslivce, popsat jim jak vypadá a vysvětlit tajemný klid, který z něho vyzařuje, nás přinutila se zamyslet. Po dlouhém přemýšlení, jsme oslovili a navázali kontakt s panem myslivcem z našeho okolí, který byl velmi ochotný a na všechna naše přání přikývl,“ uvedla Květa Vyskočilová, zástupkyně ředitelky školky.

Vlastimil Cintl přišel dětem v době odpočinku přečíst pohádku, která byla tematicky laděna do lesního prostředí. A dle slov Květy Vyskočilové sklidil skutečný úspěch.

„Úžas dětí, kdy tento muž vstoupil do dveří, je nepopsatelný, ale pokusme se alespoň trochu čtenáři pocity dětí přiblížit. Zelená uniforma s kloboukem, co měl myslivec na sobě, způsobilo ticho v jindy švitořící třídě. To, že přišel muž, zjednalo okamžitý respekt, a to, že usedl a věnoval jim část svého drahocenného času, který s nimi strávil, byl prostě nezapomenutelný zážitek, o kterém děti vyprávěly ještě týden poté,“ potvrdila.

Význam, který tato akce přináší je k nezaplacení. Děti pochopí, že o les se také někdo stará, a také to, že o les je třeba se starat. „Reálné setkání umožnilo prohlédnout si jeho uniformu zblízka a postava myslivce se stala reálnou. Věříme, že tento zážitek zanechá v dětech stopu, která způsobí, že si v pozdějším věku alespoň některé z nich tento koníček třeba oblíbí a stane se také členem myslivecké obce, a když ne to, tak se alespoň v lese bude chovat tak, jak zákony přírody kážou,“ doplnila zástupkyně.

Školka má pro své děti další myslivecký program. „Jako příjemnou tečku za naší spoluprací chystáme přednášku pro všechny naše třídy, kde se budou moci děti zeptat myslivce na vše, co je zajímá. Věříme, že odpovědi na jejich otázky jim zase o kousek pootevřou dveře do světa přírody,“ uvedla na závěr Květa Vyskočilová.