To si uvědomují občané Kouřimi a elektrozařízení odevzdávají do zpětného odběru. Jen v loňském roce Kouřimští odevzdali 3471 kilogramů elektrozařízení.

Konkrétně šlo o jednašedesát televizorů a dvacet pět počítačových monitorů. Tyto věci vážily 1856 kilogramů.

Dále Kouřimští odevzdali 1625 kilogramů ostatních drobných elektrozařízení.

V Kouřimi tak dosáhla úspora elektrické energie téměř 53 megawatt hodin. Uspořili však také přes tři tisíce litrů ropy, dále vodu a primární suroviny.

Díky obyvatelům starobylého města se snížila produkce nebezpečného odpadu o téměř 44 tun.

V neposlední řadě se snížila také produkce skleníkových plynů. Tím je jasné, že sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a také úsporu přírodních zdrojů.

Například díky zpětnému odběru jednoho kusu televize dojde k úspoře 794 litrů pitné vody, čímž nevznikne množství stejné množství znečištěných odpadních vod.

Stejné množství vody je například spotřebováno při 60 cyklech myčky nádobí.